Deel deze pagina

Registers van de burgerlijke stand

Welke informatie?

In de zoektocht naar je stamboom of je verleden kan je het bestaan van je voorouders reconstrueren aan de hand van:

  • geboortedata
  • huwelijksdata
  • overlijdensdata
  • gezinssamenstellingen

Sinds 1797 wordt bij elke aangifte van een geboorte, huwelijk of overlijden een akte aangemaakt door de gemeentelijke diensten. De akten worden jaarlijks gebundeld in registers en zijn toegankelijk door de alfabetische indices op naam.

Registers ouder dan 100 jaar (1797-1914):Scansearch

De registers met geboorte-, huwelijks- of overlijdensaktes werden gedigitaliseerd en kan je raadplegen via ScanSearch. Zo worden de originele registers beschermd tegen schade en slijtage.

Hoe raadplegen?

Retributiereglement: opzoekingen voor derden door de archiefdienst (pdf)
Vastgesteld door de gemeenteraad op 26 januari 2016.
Gepubliceerd op de website op 27 januari 2016.

Registers jonger dan 100 jaar (vanaf 1915):

Zelf iets opzoeken (rechtstreekse inzage) is verboden.

Hoe aanvragen?

Een afschrift van deze aktes moet je aanvragen bij de dienst Burgerzaken samen met het rechtsgeldig bewijs dat je:

  • de persoon bent over die de akte gaat
  • de (overlevende) echtgeno(o)te bent
  • de wettelijke vertegenwoordiger bent
  • verwante in de rechte lijn (stijgend of dalend) bent
  • erfgenaam bent

Kan je geen bewijs hiervan leveren en wil je toch deze registers inkijken (bv. in het kader van stamboomonderzoek)?

Vraag hiervoor dan toelating aan de voorzitter van de Rechtbank van Eerste Aanleg (Poelaertplein 1, 1000 Brussel) via voorzitter.rea.bru@just.fgov.be. Leg deze toelating voor aan de dienst Burgerzaken bij je aanvraag tot raadpleging.