Deel deze pagina

Registers van de burgerlijke stand

Welke informatie?

In de zoektocht naar je stamboom of je verleden kan je het bestaan van je voorouders reconstrueren aan de hand van:

 • geboortedata
 • huwelijksdata
 • overlijdensdata

Sinds 1797 wordt bij elke aangifte van een geboorte, huwelijk of overlijden een akte aangemaakt door de gemeentelijke diensten. De akten worden jaarlijks gebundeld in registers en zijn toegankelijk door de alfabetische indices op naam.

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen openbare en niet-openbare akten. 

Openbare aktenScansearch

Openbare akten zijn:

 • overlijdensakte van meer dan 50 jaar oud
 • huwelijksakte van meer dan 75 jaar oud
 • geboorte-akte van meer dan 100 jaar oud

Iedereen kan een openbare akte opvragen.

Hoe raadplegen?

Retributiereglement: opzoekingen voor derden door de archiefdienst (pdf)
Vastgesteld door de gemeenteraad op 26 januari 2016.
Gepubliceerd op de website op 27 januari 2016.

Niet-openbare akten

Niet-openbare akten zijn:

 • overlijdensakte van minder dan 50 jaar oud
 • huwelijksakte van minder dan 75 jaar oud
 • geboorte-akte van minder dan 100 jaar oud

Deze kan je niet vrij raadplegen.

Hoe aanvragen?

Om een afschrift of uittreksel van een niet-openbare akte voor genealogische, historische of wetenschappelijke doeleinden te bekomen, moet je een aanvraag indienen samen met het rechtsgeldig bewijs dat je:

 • de persoon bent over die de akte gaat
 • de (overlevende) echtgeno(o)te bent
 • de wettelijke vertegenwoordiger bent
 • verwante in de rechte lijn (stijgend of dalend) bent
 • erfgenaam bent

Geen rechtsgeldig bewijs?

Kan je geen bewijs hiervan leveren en wil je toch deze registers inkijken (bijvoorbeeld in het kader van stamboomonderzoek)?

Deze opzoekingen vallen onder de algemene privacywetgeving (Algemene Verordening Gegevensbescherming of AVG) en de Belgische Privacywet.

Dit betekent dat opzoekingen voor stamboomonderzoek mogelijk zijn als je een schriftelijke toestemming van de betrokken persoon kan voorleggen. In het geval van een overleden persoon moet je de toestemming voorleggen van een van de erfgenamen.