Deel deze pagina

Reglementen openbare veiligheid

Politiereglement voor politiezone K-L-M 

Reglement: Politiereglement (pdf)

Goedgekeurd door de gemeenteraad op 27 september 2022.
Gepubliceerd op de website op 28 september 2022.
Inwerkingtreding op 3 oktober 2022.

GAS-boetes

In Londerzeel werd en wordt er steeds omzichtig en gericht omgesprongen met gemeentelijke administratieve sancties of GAS-boetes. De mogelijke GAS-boetes hebben steeds betrekking op inbreuken opgenomen in het algemeen leefmilieu-, brandpreventie- en politiereglement van Londerzeel.

Het gaat dan vooral om:

  • wildplassen
  • nachtlawaai
  • blaffende honden
  • geluidsoverlast
  • sluikstorten
  • verbranden van afval

GAS: FAQ

Procedure

Voor een GAS-boete die betrekking heeft op verplaatsbaar cameratoezicht op openbaar domein, doet Londerzeel een beroep op medewerkers van de intercommunale Incovo:

  • Olivia Peeters - administratief hoofdmedewerker
  • Luc De Kempeneer - chauffeur

Bij iedere schade veroorzaakt door een inbreuk op het politiereglement wordt een bemiddelingsprocedure ingezet. Deze is verplicht bij een GAS-dossier tegen minderjarigen (vanaf 14 jaar). Deze bemiddelingsprocedures worden uitgevoerd door een bemiddelaar-criminoloog.

Reglement: gemeentelijke administratieve sancties (pdf)
Goedgekeurd door de gemeenteraad op 24 mei 2022.
Gepubliceerd op de website op 25 mei 2022.
Inwerkingtreding op 1 juli 2022.

Protocol: gemeentelijke administratieve sancties in geval van gemengde inbreuken (pdf)
Goedgekeurd door de gemeenteraad op 24 mei 2022.
Gepubliceerd op de website op 27 juni 2022.
Inwerkingtreding op 1 juli 2022.

Politieverordening: GAS voor overtredingen bij stilstaan, parkeren en verkeersborden C3 en F103 vastgesteld met automatisch werkende toestellen (pdf)
Goedgekeurd door de gemeenteraad op 28 juni 2022.
Gepubliceerd op de website op 30 juni 2022.
Inwerkingtreding op 5 juli 2022.

Politieverordening: GAS voor beperkte snelheidsovertredingen (pdf)
Goedgekeurd door de gemeenteraad op 26 september 2023.
Gepubliceerd op de website op 27 september 2023.
Inwerkingtreding op 2 oktober 2023.

Brandweerzone Vlaams-Brabant West: reglementen

Zonaal reglement voor publiek toegankelijke inrichtingen (pdf)

Goedgekeurd door de gemeenteraad op 22 september 2020.
Inwerkingtreding op 1 oktober 2021.

Zonaal reglement voor evenementen (pdf)

Goedgekeurd door de gemeenteraad op 22 september 2020.
Inwerkingtreding op 1 oktober 2021.

Cameratoezicht: reglementen

Reglement: verplaatsbaar cameratoezicht op openbaar domein betreffende het vaststellen van overlast door sluikstorten (pdf)
Goedgekeurd door de gemeenteraad op 24 mei 2016.
Gepubliceerd op de website op 30 mei 2016.

Reglement: vast cameratoezicht op openbaar domein (pdf)
Goedgekeurd door de gemeenteraad op 22 januari 2019.
Gepubliceerd op de website op 4 februari 2019.

Reglement: cameratoezicht op het openbaar domein (pdf)
Goedgekeurd door de gemeenteraad op 25 juni 2019.
Gepubliceerd op de website op 26 juni 2019.
Inwerktreding op 1 juli 2019.