Huis van het Kind

Logo Huis van het Kind Londerzeel

Het Huis van het Kind is een samenwerkingsverband tussen verschillende organisaties in Londerzeel. Al deze organisaties werken met (aanstaande) gezinnen met kinderen en jongeren tot en met 24 jaar. Samen willen we deze gezinnen zo goed mogelijk ondersteunen op vlak van opvoeding, gezondheid en ontwikkeling van de kinderen en jongeren. We doen dit door het gezinsbeleid voor Londerzeel mee vorm te geven en projecten of evenementen uit te werken voor kinderen, jongeren, ouders of gezinnen. We zijn er voor alle gezinnen en maken jullie graag wegwijs in het aanbod van activiteiten, dienst- en hulpverlening in en buiten onze gemeente.

Voorlopig is ons Huis van het Kind nog geen fysiek huis waar je kan binnenwandelen. De focus ligt nu op het uitstippelen van beleid en het uitwerken van specifieke projecten. 

Heb je een concrete vraag over of suggestie voor het beleid voor kinderen, gezinnen en jongeren in Londerzeel? Stuur gerust een mailtje.

Partners

Volgende partners werken samen in Huis van het Kind Londerzeel:

  • Gemeente Londerzeel
  • Kind&Gezin
  • Gezinsbond
  • Bib Londerzeel
  • alle Londerzeelse scholen
  • De Academie Londerzeel
  • kinderopvangaanbieders
  • JAC
  • CAW
  • politiezone K-L-M

Wil jouw organisatie aansluiten als partner in ons netwerk? Stuur ons een mailtje.