Deel deze pagina

Kinderopvang: verminderd tarief

Wat?

Het individueel verminderd tarief is een door Kind en Gezin persoonlijk toegekend tarief voor de opvang van een kind.

Voor ouders waarvoor het financieel onmogelijk is om het inkomenstarief of verminderd tarief te betalen, kunnen na een sociaal en financieel onderzoek een ander tarief toegekend krijgen:

  • 50% korting op het inkomenstarief (minimumbedrag is steeds 5 euro)
  • of een tarief van 5 euro
  • of een tarief van 1,56 euro.

Deze tarieven zijn basisbedragen die onderhevig zijn aan indexering op basis van de afgevlakte gezondheidsindex.

Hoe aanvragen?

Bij het Welzijnsloket ben je welkom op afspraak.

Kom je voor de eerste keer langs of heb je een acute vraag? Dan kan je vrij langskomen of telefonisch contact opnemen tijdens de openingsuren van het Administratief Centrum. Een maatschappelijk werker luistert naar je vraag en helpt je op weg.

Al onze medewerkers hebben beroepsgeheim. Zij mogen geen informatie doorgeven over wie ze helpen of waarvoor, tenzij je hiervoor uitdrukkelijk de goedkeuring geeft.

Wat meebrengen?

Breng zoveel mogelijk van deze documenten mee. De maatschappelijk werker kan je ook hierbij helpen.

  • identiteitsbewijs
  • rekeninguittreksels van jou en je gezin of van alle gezinsleden met een eigen inkomen
  • bewijzen van inkomsten: loonfiche, attest vakbond of ziekenfonds met het uitgekeerde dagbedrag, vakantiegeld, eindejaarspremie,…
  • bewijzen van uitgaven: huishuur, medische kosten,...
  • bewijzen van schulden (overzicht van schulden en schuldeisers)

Afhankelijk van jouw persoonlijke situatie moet je misschien nog extra documenten meebrengen. Vraag hiernaar vóór je langskomt bij het Welzijnsloket.

Kostprijs?

Gratis.

Reglement: sociaal tarief kinderopvang (pdf)
Goedgekeurd door de raad voor maatschappelijk welzijn op 22 juni 2021.
Gepubliceerd op de website op 1 juli 2021.
Inwerkingtreding op 1 september 2021.