Deel deze pagina

Akte van overlijden

Wat?

Een akte van overlijden bewijst het feit van het overlijden en stelt de identiteit van de overledene vast. Deze akte is nodig vooraleer de ambtenaar van de burgerlijke stand de toestemming tot vervoer en begraving of crematie van de overledene kan geven.

De overlijdensakte wordt opgesteld in de gemeente waar de persoon is overleden. Deze gemeente stuurt de akte daarna door naar de gemeente waar de overledene woonde. Je kan een uittreksel of afschrift van de overlijdensakte aanvragen bij het gemeentebestuur waar de akte van overlijden is ingeschreven.

Wat kan je aanvragen:

 • afschrift van een akte van overlijden
 • afschrift van een akte van overlijden in het buitenland
 • uittreksel van een akte van overlijden
 • meertalig uittreksel van een akte van overlijden
 • overgeschreven akte van het overlijden van een Belg in het buitenland

Kan je het document niet zelf afhalen? Dan moet je aan wie het document in jouw plaats afhaalt een ondertekend volmachtformulier en een kopie van je identiteitskaart (eID) meegeven.

Via Mijn Dossier - Rijksregister is het nu ook mogelijk om de akten van de burgerlijke stand die opgemaakt zijn sinds 31 maart 2019 op te vragen en af te drukken. Dit doe je door met je eID in te loggen via het elektronische loket van Mijn Dossier - Rijksregister. Daarvoor heb je wel een kaartlezer en je pincode nodig.

Voor wie?

Afschriften jonger dan 100 (vanaf 1797):

 • personen op wie de akte betrekking heeft
 • echtgenoot of overlevende echtgenoot
 • wettelijke vertegenwoordiger
 • bloedverwanten in opgaande of neerdalende lijn (geen aanverwanten en zijtakken)
 • erfgenamen
 • notaris en advocaat

Wat meebrengen?

Breng bij het afhalen aan het loket het volgende mee:

 • identiteitskaart (eID) (of diefstal/verliesverklaring identiteitskaart)
 • eventueel: volmachtformulier en kopie identiteitskaart (eID)

Kostprijs?

Gratis

Hoe aanvragen?