Deel deze pagina

Adreswijziging

Wat?

Verhuis je naar of binnen Londerzeel? Meld dit binnen 8 werkdagen na de verhuis aan de dienst Burgerzaken. In de gemeente of stad die je verlaat, moet je niets regelen.

De melding moet gebeuren door het gezinshoofd of een ander meerderjarig lid van het gezin.

Verhuist een minderjarige alleen? Dan moet deze de schriftelijke toestemming van de ouders voorleggen. Verhuist de minderjarige met een van de ouders? Dan moet de andere ouder de toestemming hiervoor geven.

Hoe aanvragen?

Wat meebrengen?

Aan het loket moet je het volgende meebrengen:

  • identiteitskaart (eID) van de aanvrager en alle gezinsleden inclusief pincode(s)
  • bij verlies/diefstalverklaring van de identiteitskaart (eID) of Kids-ID moet je meteen een nieuwe identiteitskaart (eID) of Kids-ID aanvragen
  • schriftelijke uitnodiging
  • eventueel: Kids-ID
  • bij minderjarige: de schriftelijke toestemming van een of beide ouder(s)

Kostprijs

Gratis.

Na de aanvraag

Na de aanvraag gaat de wijkagent na of je wel degelijk op het aangegeven adres woont. Pas daarna volgt de definitieve inschrijving op het nieuwe adres en woon je daar ook officieel.

Na verwerking van de adreswijziging ontvang je een schriftelijke uitnodiging om de chip van jouw identiteitskaart (eID) te laten aanpassen met het nieuwe adres.

Nieuwe inwoners van Londerzeel kunnen intekenen op een gratis probeerpakket van De Lijn. De loketmedewerker vraagt dit voor jou aan na de adreswijziging.