Deel deze pagina

Adreswijziging tijdelijk naar buitenland

Wat?

Bij een tijdelijke afwezigheid van langer dan 3 maanden op de hoofdverblijfplaats moet je geen adreswijziging aanvragen. Je moet je afwezigheid wel melden bij de dienst Burgerzaken.

Deze melding wordt geregistreerd in het Rijksregister zodat een ambtshalve schrapping wordt voorkomen. Bij verkiezingen heb je dan ook een geldige reden voor je afwezigheid.

Ook niet-Belgen moeten een tijdelijke afwezigheid van langer dan 3 maanden melden.

Wanneer je terug effectief verblijft op de hoofdverblijfplaats, moet je dit ook melden bij de dienst Burgerzaken.

Een tijdelijke afwezigheid kan maximaal voor 1 jaar maar kan met 1 jaar verlengd worden.

Voor wie?

Wie kan zich beroepen op een tijdelijke afwezigheid?

  • wie tijdelijk in een ziekenhuis of verpleeginrichting is opgenomen
  • beroepsmilitairen
  • studenten
  • gedetineerden
  • diplomaten
  • wie omwille van studie- of zakenreizen, gezondheidsredenen of toerisme maximum 1 jaar afwezig is. Deze periode kan uitzonderlijk verlengd worden door het voorleggen van een nieuw attest.

Kostprijs

Gratis

Hoe aanvragen?

Er moet een aanpassing gebeuren aan de chip van je identiteitskaart of voor niet-Belgen moet de verblijfskaart ingeleverd worden.

Maak een afspraak bij de dienst burgerzaken op de dag van je vertrek en meld je persoonlijk aan. 

Maak een afspraak.

Wat meebrengen?