Hulp bij het e-loket

Ondervind je problemen bij het invullen? Lukt er iets niet? Of heb je een vraag?

Deel deze pagina

Adreswijziging aanvragen

  • 1 Gegevens
  • 2 Overzicht
  • 3 Bevestiging

Verhuis je naar of binnen Londerzeel? Meld dit binnen de 8 werkdagen na de verhuis aan de dienst Burgerzaken.

Als verschillende personen vanuit verschillende adressen gaan samenwonen, moet er voor elk voormalig adres een nieuwe aanvraag worden ingevuld.

Jouw gegevens

E-mailadres *
Ik ben of word de referentiepersoon (gezinshoofd): *

Nieuw adres in Londerzeel

Ik verhuis naar het nieuwe adres *

Voeg hieronder de naam en het rijksregisternummer toe van wie mee verhuist. Het rijksregisternummer staat op de achterzijde en links bovenaan op de eID of Kids-ID (xx.xx.xx-xxx.xx).

Toestemming

Toestemming *

Vul hier de gegevens in van de persoon waarbij je intrekt: de voornaam, naam en geboortedatum van het huidige gezinshoofd op je nieuwe adres. Geef ook aan wat je band is met hem of haar (bijvoorbeeld je moeder/vader, vriend(in), broer/zus, partner,...)

Geboortedatum *
Verhuis je alleen naar dit nieuwe adres? *

Voeg hieronder de naam en het rijksregisternummer toe van wie mee verhuist. Het rijksregisternummer staat op de achterzijde en links bovenaan op de eID of Kids-ID (xx.xx.xx-xxx.xx).

Toestemming

Toestemming *

Door dit formulier in te vullen geef je je toestemming aan de Gemeente Londerzeel om jouw persoonsgegevens te verwerken in het kader van je adreswijziging volgens de richtlijnen van de General Data Protection Regulation (GDPR). Op www.londerzeel.be/privacy vind je meer informatie over hoe de Gemeente Londerzeel omgaat met persoonsgegevens.