Deel deze pagina

Identiteitskaart (eID)

Aanvragen eID

Persoonlijk aan het loket

Je moet twee keer persoonlijk naar het loket komen:

 • voor de aanvraag van de identiteitskaart (eID)
 • om de nieuwe identiteitskaart (eID) af te halen

Verlies of diefstal

Bij diefstal van de identiteitskaart (eID) moet je onmiddellijk aangifte doen bij de lokale politie. 

Bij verlies van de identiteitskaart (eID) kan je tijdens de openingsuren onmiddellijk langskomen bij de dienst Burgerzaken. Na de openingsuren kan je voor een verliesverklaring ook terecht bij de lokale politie.

Met een diefstal- of verliesverklaring mag je niet op reis vertrekken.

Na de aangifte wordt de procedure voor het aanvragen van een nieuwe identiteitskaart onmiddellijk gestart.

Huisbezoek wegens medische redenen

Kan je niet persoonlijk naar het loket komen wegens medische redenen (bv. een handicap)? Vraag dan een huisbezoek aan.

 1. Geef iemand een volmacht.
 2. Laat de volmachtdrager een pasfoto en het te betalen bedrag afgeven bij de dienst Burgerzaken. Ben je vrijgesteld van handtekening? Dan brengt de volmachtdrager ook het medisch attest mee.
 3. Een medewerker van de dienst Burgerzaken komt langs om de bijlage 35 te laten ondertekenen.
 4. De volmachthouder haalt na de ontvangst van de codes persoonlijk de identiteitskaart (eID) af aan de hand van het volmachtformulier van de volmachtgever.

Vrijstelling van handtekening

Kan je wegens langdurige ziekte, handicap, analfabetisme... niet tekenen? Dan wordt je handtekening vervangen door de vermelding "vrijgesteld" gevolgd door de paraaf van de gemachtigde ambtenaar. Je moet hiervoor wel een medisch attest voorleggen.

Wat meebrengen bij de aanvraag?

Bij de aanvraag moet je een document ondertekenen en het juiste bedrag betalen.

Breng ook het volgende mee:

 • huidige identiteitskaart (eID)
 • recente pasfoto
 • het te betalen bedrag of bankkaart
 • eventueel: oproepingskaart
 • eventueel: medisch attest dat bewijst dat je niet kan handtekenen

Kwaliteitseisen van een pasfoto

Kostprijs

Prijzen afhankelijk van de procedure:

 • gewone procedure: 18 euro
 • dringende procedure: 98 euro - 2 werkdagen productietijd mits aanvraag vóór 15 uur
 • zeer dringende procedure: 147,60 euro - 1 werkdag productietijd mits aanvraag vóór 15 uur
 • zeer dringende procedure met levering te Brussel: 115,70 euro - 1 werkdag productietijd mits aanvraag vóór 15 uur
 • afdruk van de elektronische gegevens op de eID: 0,50 euro

Betalen kan cash of met Bancontact.

Na de aanvraag

Na de aanvraag ontvang je thuis de geheime pincode (Private Identification Number) en pukcode (Personal Unblokked Key).

De brief met de pin- en pukcode moet je altijd bewaren.

Bij de spoedprocedures worden de codes met de elektronische identitietskaart rechtstreeks bij de gemeente van inschrijving geleverd.

Afhalen eID

Bij het afhalen van de identiteitskaart moet je de ontvangen pin- en pukcode activeren. Na activatie kan je de gekregen pincode vervangen door een zelf gekozen code.

Kan je niet langskomen voor de activatie? Mits een ingevuld volmachtformulier kan iemand anders in je plaats het nodige doen.

Je moet de nieuwe identiteitskaart afhalen binnen 3 maanden. Anders wordt deze geannuleerd en vernietigd. In dat geval moet je een nieuwe aanvraag indienen en opnieuw betalen.

Wat meebrengen bij het afhalen?

 • huidige identiteitskaart (eID) of diefstal/verliesverklaring
 • pin- en pukcode
 • eventueel: volmachtformulier

Gegevens eID

De elektronische identiteitskaart (eID) is een digitale versie van de vroegere identiteitskaart en ziet eruit als een bankkaart.

Identiteitskaarten (eID) uitgereikt na 1 maart 2014, zijn 10 jaar geldig. Uitzonderingen: eID van Belgen tussen 12 en 18 jaar (6 jaar geldig) en eID van Belgen vanaf 75 jaar (30 jaar geldig met vernieuwing certificaten om de 10 jaar).

Om deze identiteitskaart (eID) te kunnen gebruiken, moet je nieuwe eID-software downloaden - Belgium.be.