Deel deze pagina

Identiteitskaart (eID)

Aanvragen eID

Persoonlijk aan het loket

Je moet twee keer persoonlijk naar het loket komen:

 • voor de aanvraag van de identiteitskaart (eID)
 • om de nieuwe identiteitskaart (eID) af te halen en te activeren

Bij het aanvragen van een nieuwe identiteitskaart (eID) moet je de digitale handtekening plaatsen. Er worden ook vingerafdrukken genomen van 8 vingers.

Bij het afhalen moet je ter controle opnieuw je vingerafdrukken plaatsen.

Maak een afspraak.

Vrijstellingen

Kan je wegens langdurige ziekte, handicap, moeilijkheden met lezen en schrijven... niet tekenen? Dan wordt je handtekening vervangen door de vermelding "vrijgesteld" gevolgd door de paraaf van de gemachtigde ambtenaar. Je moet hiervoor wel een medisch attest voorleggen.

Kan je geen vingerafdrukken geven bij de aanvraag van de identiteitskaart (eID)? Dan wordt de kaart zonder vingerafdrukken afgeleverd.

Kostprijs?

De prijzen zijn afhankelijk van de procedure.

 
Procedure eID gewone procedure spoedprocedure
- Londerzeel
spoedprocedure
- Brussel
 leveringsplaats 

dienst Burgerzaken

dienst Burgerzaken in Brussel
leveringstijd niet van toepassing

 mits aanvraag vóór 15 uur

is de eID klaar na 1 werkdag

 mits aanvraag vóór 15 uur

is de eID klaar na 1 werkdag

voorbeeld leveringstijd niet van toepassing

aanvraag op maandag vóór 15 uur,

levering op dinsdag vóór 14 uur

aanvraag op maandag vóór 15 uur,

levering op dinsdag vóór 8.30 uur

prijs 21,30 euro 131,60 euro 175,20 euro

Afdruk van de elektronische gegevens op de eID: gratis

Betalen kan cash of met Bancontact.

Wat meebrengen bij de aanvraag?

Breng het volgende mee:

 • huidige identiteitskaart (eID)
 • 1 recente pasfoto
 • het te betalen bedrag of bankkaart
 • eventueel: oproepingskaart
 • eventueel: medisch attest dat bewijst dat je niet kan handtekenen en/of vingerafdrukken kan geven

Kwaliteitseisen van een pasfoto

Na de aanvraag

Na de aanvraag ontvang je thuis de geheime pincode (Private Identification Number) en pukcode (Personal Unblokked Key). De brief met de pin- en pukcode moet je altijd bewaren.

Bij de spoedprocedures worden de codes met de elektronische identiteitskaart rechtstreeks bij de dienst Burgerzaken geleverd.

Afhalen eID

Bij het afhalen van de identiteitskaart moet je de ontvangen pin- en pukcode activeren. Na activatie kan je de gekregen pincode vervangen door een zelf gekozen code.

Je moet de nieuwe identiteitskaart afhalen binnen 3 maanden. Anders wordt deze geannuleerd en vernietigd. In dat geval moet je een nieuwe aanvraag indienen en opnieuw betalen.

Identiteitskaarten (eID) uitgereikt na 1 maart 2014, zijn 10 jaar geldig. Uitzonderingen: eID van Belgen tussen 12 en 18 jaar (6 jaar geldig) en eID van Belgen vanaf 75 jaar (30 jaar geldig met vernieuwing certificaten om de 10 jaar).

Maak een afspraak.

Wat meebrengen bij het afhalen?

 • huidige identiteitskaart (eID) of diefstal/verliesverklaring
 • pin- en pukcode

Geldigheidsduur

De geldigheidsduur van een eID is 10 jaar, uitgezonderd:

 • de eID voor jongeren van 12 tot 18 jaar6 jaar geldig
  • het certificaat waarmee je een document digitaal kunt handtekenen, kun je pas activeren als je meerderjarig bent.
 • de eID voor personen vanaf 75 jaar30 jaar geldig
  • het certificaat voor de elektronische handtekening moet om de 10 jaar vernieuwd worden

U vindt de geldigheidsduur aan de voorzijde van uw kaart.