Deel deze pagina

Werken op Speelplein Londerzeel

Bezorg een heleboel kinderen een toffe vakantie!

Speelpleinwerking betekent veel plezier maken, gek doen en heel veel kinderen een leuke vakantie bezorgen.

Om dit te bereiken doet de dienst Vrije Tijd tijdens de paas- en zomervakantie beroep op tientallen enthousiaste animatoren en jobstudenten. Dit doet ze niet enkel voor het Speelplein Londerzeel maar ook voor de sportweken.

Profiel van een animator

Om aan de slag te gaan als volwaardig animator op het Speelplein Londerzeel, moet je aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • cursus animator hebben gevolgd en in het bezit zijn van een 'attest animator' uitgereikt door de Vlaamse Gemeenschap
 • in het jaar van indiensttreding 16 jaar oud worden
 • een positieve stageperiode van 2 weken doorlopen op een erkend speelplein 
 • twee weken ervaring op het Speelplein Londerzeel

Ben je niet in het bezit van een attest animator? Dan kan je ook als volwaardig animator aan de slag als je student bent en: 

 • in het bezit bent van een diploma hoger sociaal of pedagogisch onderwijs
 • leiding geeft in een erkende jeugdbeweging (met minstens 1 jaar ervaring)

Dan moet je slechts twee ervaringsweken op het speelplein doorlopen, in plaats van twee weken stage + twee ervaringsweken.

Om animator te worden bij de inclusieve speelpleinwerking, moet je aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • minstens 18 jaar zijn of een attest 'monitor' bezitten ofwel houder zijn van een diploma hoger sociaal of pedagogisch onderwijs, ofwel minstens 1 jaar ervaring hebben als leiding bij een erkende jeugdbeweging.

Functies

Organigram Speelplein Londerzeel (pdf)

Op de website Jobsolutions vind je:

 • wat elke functie op het Speelplein of tijdens de sportweek precies inhoudt
 • wat wij van jou verwachten
 • informatie over het loon
 • het online formulier waarmee je je kandidaat kan stellen

De verschillende functies op het Speelplein:

Hoe stel je je kandidaat?

Bekijk de vacatures op Jobsolutions en stel je online kandidaat uiterlijk donderdag 29 februari 2024!