Deel deze pagina

Werken op Speelplein Londerzeel

Bezorg een heleboel kinderen een toffe vakantie!

Speelpleinwerking betekent veel plezier maken, gek doen en heel veel kinderen een leuke vakantie bezorgen. Om dit te bereiken doet de Jeugddienst tijdens de paas- en zomervakantie beroep op tientallen enthousiaste animatoren en jobstudenten. Interesse? Lees deze pagina zeker door en stel je kandidaat! 

Profiel van een animator

Functies op Speelplein Londerzeel

Verloning

Hoe stel je je kandidaat?

Profiel van een animator

Om aan de slag te gaan als volwaardig animator op het Speelplein Londerzeel, moet je aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • cursus animator hebben gevolgd en in het bezit zijn van een 'attest animator' uitgereikt door de Vlaamse Gemeenschap
 • in het jaar van indiensttreding 16 jaar oud worden
 • een positieve stageperiode van 2 weken doorlopen op een erkend speelplein (vrijwilligersvergoeding van 36,84 euro per dag bij de Gemeente Londerzeel)
 • twee weken ervaring op het Speelplein Londerzeel (vrijwilligersvergoeding van 36,84 euro per dag)

Ben je niet in het bezit van een attest animator? Dan kan je ook als volwaardig animator aan de slag als je student bent en: 

 • in het bezit bent van een diploma hoger sociaal of pedagogisch onderwijs
 • leiding geeft in een erkende jeugdbeweging (met minstens 1 jaar ervaring)

Dan moet je slechts twee ervaringsweken op het speelplein doorlopen (vrijwilligersvergoeding van 36,84 euro per dag), in plaats van twee weken stage + twee ervaringsweken.

Om animator te worden bij de inclusieve speelpleinwerking, moet je aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • minstens 18 jaar zijn of een attest 'monitor' bezitten ofwel houder zijn van een diploma hoger sociaal of pedagogisch onderwijs, ofwel minstens 1 jaar ervaring hebben als leiding bij een erkende jeugdbeweging.

Functies op Speelplein Londerzeel

Organigram Speelplein Londerzeel (pdf)

Speelpleincoach

De speelpleincoach is een speelpleinexpert die de animatorenploeg administratieve, inhoudelijke en logistieke ondersteuning biedt. Deze is het aanspreekpunt voor kinderen, ouders en animatoren. Als algemene coördinator en eindverantwoordelijke stuur je de volledige dagelijkse werking aan.

De speelpleincoach beschikt over een maatschappelijk relevante achtergrond (diploma of relevante ervaring in het vrijwilligerswerk met kennis van maatschappelijk kwetsbare doelgroepen). Deze is een enthousiaste speelpleinfanaat met veel tips en tricks voor onze hoofdanimatoren en animatoren op het speelplein.

Daarnaast moet je zeer georganiseerd en een held in communicatie zijn.

Hoofd- en pleinanimator

Als hoofdanimator heb je al een stevige basis op het speelplein en ken je de werking door en door. Je bent het aanspreekpunt in je team van animatoren en je zorgt ervoor dat iedereen zich goed voelt in de groep.

De pleinanimator is een hoofdanimator in opleiding en ondersteunt de hoofdanimator waar nodig. De pleinanimator is daarnaast multi-inzetbaar in de groepen wanneer hier nood aan is (tekort animatoren, problemen, meespelen,…).

Wanneer je je opgeeft als hoofd- en pleinanimator, dan engageer je je voor een periode van minimaal 2 weken om de stabiliteit van de werking te garanderen.

Taken voor de hoofd- en pleinanimator zijn:

 • algemene coördinatie van het speelplein en de animatoren
 • thema van de week bedenken, uitschrijven en animatoren hierin aansturen
 • Facebookgroep met animatorenploeg voor die week aanmaken
 • takenpakket per animatoren opmaken (vooropvang, naopvang, poetsen, afwassen, toezicht tijdens pauzes,…)
 • locatie inkleden samen met de animatoren
 • opvolging materiaalbeheer en lijsten opvolgen
 • 3 ochtenden per week het onthaal doen (vroege shift)
 • begeleiden en evalueren van stagiaires
 • ondersteunen animatoren waar nodig
 • aanspreekpunt zijn voor animatorenploeg, kinderen en ouders
 • dagelijkse evaluatie voorbereiden (vergaderingen)
 • contactpersoon ouders
 • rapporteren aan de speelpleincoach

Animator (zowel volwaardig als vrijwillig):

 • programma en materiaallijst voorzien (concreet en gedetailleerd uitgewerkt) in samenwerking met je mede-animatoren
 • programma dagelijks uitwerken/uitvoeren
 • opgegeven taken uitvoeren
 • dagelijkse zelfreflectie via dagelijkse evaluatiemomenten
 • ...

Stagiair(e):

 • programma en materiaallijst voorzien: zelf 3 eigen activiteiten voorzien
 • programma dagelijks uitwerken met hulp van mede-animatoren
 • eigen drie activiteiten voorbereiden en doorheen de week uitvoeren
 • eventuele werkpunten van hoofdanimator opvolgen
 • opgegeven taken uitvoeren
 • dagelijkse zelfreflectie via dagelijkse evaluatie
 • ...

Verloning

Animatoren worden beloond voor hun inzet.

Er zijn verschillende verloningen:

 • 40,67 euro per dag voor voltijds animator zonder attest (stagiair)
 • 40,67 euro per dag voor voltijds animator met attest, maar zonder ervaring op Speelplein Londerzeel (2 weken ervaringsstage vereist)
 • 101,92 euro per dag voor voltijds animator met attest 
 • 104,20 euro per dag voor een voltijds hoofdanimator

Deze bedragen zijn vrijgesteld van RSZ-bijdrage en bedrijfsvoorheffing.

(Hoofd)animatoren met een attest of gelijkgesteld via studies worden tewerkgesteld binnen het statuut tijdelijke tewerkstelling in de socio-culturele sector. Dit wil zeggen dat deze animator maximum 25 dagen per jaar mag werken op de Londerzeelse speelpleinwerking.

De speelpleincoach valt onder het statuut van studentenjob.

Hoe stel je je kandidaat?