Deel deze pagina

Subsidie voor vormingen jeugdwerk

Wat?

Jeugdbegeleiders die vorming of een animatorcursus volgen, kunnen 50% van de deelnameprijs van de cursus met een maximum van 50 euro terugkrijgen in de vorm van subsidies.

Wie deze tegemoetkoming wil ontvangen, moet het aanvraagformulier samen met het deelnamebewijs van de cursus indienen bij de dienst Vrije Tijd.

Subsidiereglement: kadervorming jeugdbegeleiders (pdf)
Goedgekeurd door de gemeenteraad op 17 december 2013.