Hulp bij het e-loket

Ondervind je problemen bij het invullen? Lukt er iets niet? Of heb je een vraag?

Deel deze pagina

Kadervorming: subsidie aanvragen

  • 1 Gegevens
  • 2 Overzicht
  • 3 Bevestiging

Vraag een subsidie aan voor een bedrag van 50% van de kostprijs van de vorming en dit voor maximaal 50 euro.

Met “kostprijs” wordt het bedrag van het cursusgeld bedoeld dat vermeld wordt op de factuur. De vervoerskosten komen hierbij niet in aanmerking.

Jouw gegevens

Adres
E-mailadres *
Geboortedatum: *

Cursus

Voeg de nodige bijlagen toe.

Door dit formulier in te vullen geef je je toestemming aan de Gemeente Londerzeel om jouw persoonsgegevens te verwerken in het kader van je aanvraag tot tegemoetkoming voor de kadervorming volgens de richtlijnen van de General Data Protection Regulation (GDPR). Op www.londerzeel.be/privacy vind je meer informatie over hoe de Gemeente Londerzeel omgaat met persoonsgegevens.