Deel deze pagina

Verwarmingstoelage

Wat?

Wordt je huis verwarmd met brandstof en heb je een bescheiden inkomen? Dan heb je misschien recht op een verwarmingstoelage (stookoliepremie).

De toelage geldt voor de volgende brandstoffen:

  • stookolie (huisbrandolie, mazout) aan de pomp (in jerrycans, voor petroleumkachels) of in bulk (bestel in liter, voor brandstoftanks)
  • verwarmingspetroleum (lamppetroleum) aan de pomp of in bulk
  • bulkpropaangas (petroleumgas) voor het vullen van een brandstoftank (propaangastank)

Voor wie?

Je komt in aanmerking voor een verwarmingstoelage (stookoliepremie) als je:

  • recht hebt op een verhoogde verzekeringstegemoetkoming (RVV- of Omnio-statuut)
  • een laag inkomen hebt (= niet hoger dan 18.730,66 euro vermeerderd met 3.467,55 euro per persoon ten laste - om als persoon ten laste te worden beschouwd, moet het netto-inkomen lager zijn dan 3.270 euro)
  • schuldenoverlast hebt (collectieve schuldenregeling of een schuldbemiddeling op het consumentenkrediet)

Hoe aanvragen?

Binnen 60 dagen na de levering neem je contact op met het Zorgloket. 

Bij het Zorgloket ben je welkom op afspraak.

Kom je voor de eerste keer langs of heb je een acute vraag? Dan kan je vrij langskomen of telefonisch contact opnemen tijdens de openingsuren van het Administratief Centrum. Een maatschappelijk werker luistert naar je vraag en helpt je op weg.

Jouw hulpvraag wordt onderzocht aan de hand van de factuur en de identiteitskaart (eID). De premie kan toegekend worden voor maximaal 1.500 liter per kalenderjaar en per gezin.

Wat meebrengen?

Breng het volgende mee:

  • identiteitskaart (eID), diefstal/verliesverklaring,...
  • vignet van het ziekenfonds
  • factuur aankoop brandstof
  • recent aanslagbiljet van de belastingen

Kostprijs?

Gratis.