Hulp bij het e-loket

Ondervind je problemen bij het invullen? Lukt er iets niet? Of heb je een vraag?

Deel deze pagina

Ik zoek hulp bij de Sociale dienst (Welzijnsloket en Zorgloket)

  • 1 Gegevens
  • 2 Overzicht
  • 3 Bevestiging

Jouw contactgegevens

E-mailadres *

Verblijfsadres

Je verblijfsadres is de plaats waar je verblijft. Dit kan anders zijn dan je domicilieadres (officieel adres).

Adresgegevens

Welke hulp zoek je?

Welke hulp zoek je? *
Toestemming *

Door dit formulier in te vullen geef je je toestemming aan de Gemeente Londerzeel om jouw persoonsgegevens te verwerken in het kader van je hulpvraag volgens de richtlijnen van de General Data Protection Regulation (GDPR). Op www.londerzeel.be/privacy vind je meer informatie over hoe de Gemeente Londerzeel omgaat met persoonsgegevens.