Bij het Zorgloket ben je welkom op afspraak.

Kom je voor de eerste keer langs of heb je een acute vraag? Dan kan je vrij langskomen of telefonisch contact opnemen tijdens de openingsuren van het Administratief Centrum. Een maatschappelijk werker luistert naar je vraag en helpt je op weg.

Het Zorgloket helpt je met individuele zorgvragen. Zij bieden ook activiteiten aan over specifieke (zorg)thema’s.

Alle hulp- en dienstverlening voor ouderen, personen met gezondheidsproblemen en personen met een handicap wordt gecoördineerd aangeboden. Door het verstrekken van informatie en via doorverwijzing begeleiden ze je naar de gepaste hulp- en dienstverlening. Dit kunnen ook externe organisaties of partners zijn.

Voorts hebben zij een activiteitenaanbod dat focust op vereenzaming, valpreventie en gezondheid. Dorpsrestaurant De Buurttafel, Blijven Bewegen en De Zilverkring zijn enkele voorbeelden.

Bijkomend bouwen ze aan een mantelzorgwerking en een dementievriendelijk Londerzeel.

Ook het aanvragen van maaltijden aan huis verloopt via hen.

Zij helpen je ook bij het aanvragen van je pensioen, tegemoetkomingen voor zorgbehoevenden en sociale premies (verwarmingstoelage, gratis huisvuilzakken voor personen met blijvende incontinentie of stoma…).

Contact