Het Zorgloket zorgt voor de coördinatie van alle hulp- en dienstverlening voor ouderen, zieken en personen met een handicap. Het Zorgloket zet ook bepaalde projecten op, zoals de Buurttafel.

Bij het Zorgloket kan je terecht na afspraak.

Een afspraak maken met een maatschappelijk werker kan via 

Contact