Deel deze pagina

Ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP)

Bodembestemming

Via een ruimtelijke uitvoeringsplan (RUP) legt de overheid in een bepaald gebied de bodembestemming vast.

Ruimtelijke uitvoeringsplannen vervangen de huidige gewestplannen en vertrekken steeds vanuit de visie van een ruimtelijk structuurplan. Een RUP kan opgemaakt worden op Vlaams, provinciaal en gemeentelijk niveau.

Op het grondgebied van Londerzeel zijn de volgende gewestelijke RUPs van toepassing:

De volgende gemeentelijke RUPs werden goedgekeurd:

Gemeentelijke RUPS in opmaak: