Deel deze pagina

Grondbestemming

Vroeger maakte de Vlaamse overheid gewestplannen. Deze plannen geven de bodembestemming weer (vb. woongebied, agrarisch gebied). Op basis van deze bestemming kunnen al dan niet vergunningen toegestaan worden. Gewestplanwijzigingen worden nu niet meer doorgevoerd.
 
Het decreet van 18 mei 1999 bepaalt dat bestemmingen vastgelegd worden in ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP's). De gewestplannen blijven wel gelden op de plaatsen waar ze niet vervangen zijn door deze nieuwe plannen. Bijzondere Plannen van Aanleg (BPA's) kunnen de bestemming van het gewestplan verfijnen.

Zoek de bestemming van een grond in Londerzeel via het gewestplan - Geopunt.

Het gewestplan is niet het enige plan dat de bestemming van een grond bepaalt. Daarom is het aangeraden om je steeds te informeren bij de dienst Omgeving.