Deel deze pagina

Wat is een structuurplan?

Om zelfstandig vergunningen te mogen afhandelen, moet een gemeentebestuur beschikken over een:

Vastelling en goedkeuring structuurplan Londerzeel

Op 28 november 2006 stelde de gemeenteraad van Londerzeel het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan definitief vast. De bestendige deputatie van de provincie Vlaams-Brabant keurde op 15 februari 2007 het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan goed.

Het plan bevat een samenhangende visie op het toekomstbeeld van Londerzeel. Het bevat ook een aanzienlijk aantal acties die het gemeentebestuur wil ondernemen om de ruimtelijke ordening in de gemeente te verbeteren. 

Het gemeentelijke ruimtelijk structuurplan omvat kaartmateriaal voor het richtinggevend gedeelte (pdf - 5,26 MB) en kaartmateriaal voor het informatief gedeelte (pdf - 7,7 MB) opgemaakt door Studiegroep Omgeving.