Deel deze pagina

Premie voor ontharden en vergroenen aanvragen

Wat?

We hebben een ambitieus klimaatactieplan en Londerzeel is een watergevoelige gemeente. We willen jullie graag stimuleren om tuinen, terrassen en voortuinen te ontharden om meer ruimte te maken voor groen en water.

Vervang jij verharding in je tuin? Dan kan je een premie aanvragen.

Voorwaarden

We geven hieronder de belangrijkste voorwaarden weer. Lees zeker alle voorwaarden die zijn opgelijst in het subsidiereglement. 

  • de premie kan aangevraagd worden door
    • de eigenaar van een particuliere woning
    • huurder, mits de eigenaar van de woning het aanvraagformulier mee ondertekend
    • een vereniging van mede-eigenaars als die allemaal toestemming geven
  • per adres kan je maar één keer een aanvraag indienen
  • je moet minstens 3 m² bestaande open en/of gesloten verharding verwijderen in je tuin

Premie

We moedigen je aan om bij het ontharden ook de biodiversiteit te verhogen. De toegekende premie per vierkante meter is hoger voor het planten van gewassen die bijen en insecten aantrekken dan wanneer je gras aanlegt. Ook voor het plaatsen van bomen kan je een premie krijgen. 

De volgende premies kunnen worden toegekend als verharding wordt vervangen door:

De verschillende premies kan je combineren. Geef dat duidelijk aan in je aanvraag. In totaal kan de premie maximaal 70% van de bewezen kosten compenseren met een maximum van 500 euro.

Hoe aanvragen?

Vul het aanvraagformulier volledig in en bezorg de gevraagde bijlages.

Dien de aanvraag in binnen het jaar na de uitvoering van de werken

Heb je hulp nodig bij het invullen van de aanvraag? Maak een afspraak bij de dienst Omgeving.

Subsidiereglement

Subsidiereglement: vergroeningspremie (pdf)
Vastgesteld door de gemeenteraad op 27 februari 2024.
Gepubliceerd op de website op 28 februari 2024.
Inwerkingtreding op 1 juli 2024.