Hulp bij het e-loket

Ondervind je problemen bij het invullen? Lukt er iets niet? Of heb je een vraag?

Deel deze pagina

Aanvraagformulier premie voor ontharden en vergroenen particuliere tuinen

  • 1 Gegevens
  • 2 Overzicht
  • 3 Bevestiging

Als je voldoet aan de voorwaarden uit het subsidiereglement, kan je een premie aanvragen wanneer je in je tuin verharding hebt vervangen door groen. Vul het onderstaande formulier in en voeg alle gevraagde bijlages toe. 

Persoonlijke gegevens

Adresgegevens 1
E-mailadres: *

Omschrijving van de werken

Is het adres waar de werken worden uitgevoerd verschillend van het adres van de aanvrager? *
Adres waar de werken worden uitgevoerd

Vul hieronder in wat werd geplant. Let op: de premie wordt op basis hiervan berekend. Het bedrag is verschillend per soort beplanting dus vul juist en volledig in hoeveel je van elke soort hebt aangeplant. De totale oppervlakte hieronder ingevuld mag niet groter zijn dan de totale oppervlakte die onthard werd.

Heb je hulp nodig? Maak een afspraak met de dienst Omgeving en vul het formulier met een medewerker in.

Bijlagen