Deel deze pagina

Mantelzorgpremie

Wat?

Mantelzorg is niet gewoon bijspringen waar je kunt. Het is extra zorg die familieleden en vrienden onbetaald verlenen aan een persoon met een fysieke, verstandelijke of psychische beperking uit zijn/haar directe omgeving.

De inzet van de mantelzorger is van onschatbare waarde en verdient dan ook waardering. Met de mantelzorgpremie wordt deze vorm van solidariteit erkend. 

De mantelzorgpremie bedraagt het jaarlijks vastgestelde mantelzorgbudget gedeeld door het aantal geldige mantelzorgaanvragen dat werd ingediend en met een maximum van 25 euro per maand.

Voorwaarden?

De mantelzorger en de zorgbehoevende moeten aan bepaalde voorwaarden voldoen:

  • de persoon moet zorgbehoevend zijn: hij/zij is niet (meer) in staat zichzelf te verzorgen en de taken te verrichten die een gezonde persoon van dezelfde leeftijd normaal gezien wel kan uitvoeren en waardoor blijvende hulp nodig is.
  • de zorgbehoevende persoon woont in Londerzeel en verblijft in zijn thuisomgeving (zelfstandig wonen of inwonend).
  • de zorgbehoevende wordt dagelijks op een kwaliteitsvolle manier bijgestaan door de mantelzorger.
  • de mantelzorger woont in Londerzeel of in een straal van 10 km rond Londerzeel.
  • de zorgbehoevende is in het bezit van een geldig attest

Welke attesten zijn geldig?   

Volwassenen:

Geldige attesten voor volwassenen
 Type Vereiste

 Zorgbudget voor ouderen met een zorgnood

 = tegemoetkoming hulp aan bejaarden

 (FOD Sociale Zekerheid)

vanaf 15 punten
 FOD Sociale Zekerheid vanaf 15 punten
 KATZ-schaal  vanaf B-profiel 
 BELFOTO vanaf 35 punten

 Zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden

 (Vlaamse Zorgverzekering)

erkenning
 Palliatief statuut

erkenning of rekeninguittreksel storting palliatief forfait

 

Kinderen (0 tot 21 jaar):

Geldige attesten voor kinderen
 Type Vereiste
 FOD Sociale Zekerheid  vanaf 6 punten
 BELFOTO vanaf 10 punten

 Zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden

 (Vlaamse Zorgverzekering)

erkenning
 Palliatief statuut erkenning of rekeninguittreksel storting palliatief forfait

 

Na een definitieve opname van de zorgbehoevende in een woonzorgcentrum of instelling heb je geen recht meer op de premie. 

Wat meebrengen?

Breng de volgende documenten mee:

  • identiteitskaart (eID) van mantelzorger en zorgbehoevende
  • geldig attest

Hoe aanvragen?

Vraag de mantelzorgpremie jaarlijks online aan tussen 1 en 30 september.

Bij het Zorgloket ben je welkom op afspraak.

Kom je voor de eerste keer langs of heb je een acute vraag? Dan kan je vrij langskomen of telefonisch contact opnemen tijdens de openingsuren van het Administratief Centrum. Een maatschappelijk werker luistert naar je vraag en helpt je op weg.

Reglement op de mantelzorgpremie (pdf)
Goedgekeurd door de raad voor maatschappelijk welzijn op 16 december 2013.
Aangepast door de raad voor maatschappelijk welzijn op 18 december 2014 en 27 april 2017.
Gepubliceerd op de website op 15 mei 2017.