Deel deze pagina

Mantelzorgwerking

Vormingsmomenten

Het Zorgloket organiseert gratis vormingsmomenten voor mantelzorgers. Zie onderaan deze pagina.

Praattafels

Tijdens de praattafels ligt het accent niet zozeer op vorming, maar wel op ervaringen uitwisselen, tips geven, praten over gevoelens... rond een bepaald thema. Praten met mantelzorgers die dezelfde zorgen delen, geeft steun. Zie onderaan deze pagina.

Koffiesalons

Tijdens de koffiesalons worden in een vertrouwelijke sfeer ervaringen gedeeld. We leren van elkaar en steunen elkaar. 

De koffiesalons zijn maandelijkse ontmoetingsmomenten voor mensen die geconfronteerd worden met kanker, chronische ziekte en hun familieleden, voor mensen die geconfronteerd worden met afscheid nemen, verdriet,…

Deze ontmoetingsmomenten worden georganiseerd in samenwerking met Kom Op Tegen Kanker & ConTempo vzw. 

Zie onderaan deze pagina.

Workshops: rouw & verlies

S-Plus Mantelzorg vzw organiseert in samenwerking met het Zorgloket een reeks van vijf ontmoetingsmomenten voor personen die geconfronteerd worden met ‘rouw & verlies’. 

Twaalf lotgenoten worden samengebracht om over verlies, overlijden, rouwen,… te praten en ervaringen uit te wisselen. Ook worden deskundigen uitgenodigd die tips geven, informatie uitwisselen over palliatieve zorg, vroegtijdige zorgplanning,…

Mantelzorgconsulenten

Het Zorgloket is een infopunt voor mantelzorgers. Mantelzorgers kunnen er terecht voor antwoorden op individuele vragen en problemen en met vragen over premies, medische hulpmiddelen, oppasdienst,…

MantelzorgHub

Het sociaal innovatiebureau !DROPS en Kom op tegen Kanker willen in samenwerking met het Zorgloket aan de slag rond het thema mantelzorg via een participatief project voor én door mantelzorgers: ‘De MantelzorgHub’.

Dit overkoepelende project wil mantelzorgers samenbrengen, versterken en inpikken op concrete noden en behoeften.

Hiervoor willen !DROPS en het Zorgloket nauw samenwerken met zowel mantelzorgers als lokale zorgorganisaties met als doel het aanbod voor mantelzorgers te verbreden en versterken.

De MantelzorgHub is gebaseerd op drie pijlers:

 • een Mantelzorgcafé
 • een Mantelzorgacademie
 • een online Mantelzorgcafé

Samenwerkende partners

Erkende mantelzorgorganisaties

Vlaams Expertisepunt Mantelzorg
Het Vlaams Expertisepunt Mantelzorg verzamelt informatie en kennis, maar ook interessante tips, publicaties en tools rond mantelzorg in Vlaanderen en daarbuiten. Op www.mantelzorgers.be vind je: 

 • informatie, methodieken en publicaties over mantelzorg in Vlaanderen
 • premies en tegemoetkomingen voor mantelzorgers
 • waar je gepaste opvang kan vinden
 • aanbod voor professionelen:
  • hoe je goed samenwerkt met mantelzorgers
  • hoe je werk maakt van een mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid
  • wie partners zijn in het zorgen voor mantelzorgers

Steunpunt Mantelzorg – Socialistische Mutualiteiten
De medewerkers van Steunpunt Mantelzorg beantwoorden individuele vragen over mantelzorg. Zij hebben als taak jouw belangen te behartigen. Leden krijgen om de drie maanden een nieuwsbrief met informatie over mantelzorg, premies, wetgeving, gezondheid… Het lidmaatschap is gratis.

Ons Zorgnetwerk
Ons Zorgnetwerk biedt info en ondersteuning bij jouw persoonlijke situatie. Er worden ontmoetingsmomenten georganiseerd en Ons Zorgnetwerk staat borg voor jouw belangenbehartiging. Het lidmaatschap is gratis.

Liever Thuis vzw – Liberale Mutualiteit (LM)
Liever Thuis ondersteunt mantelzorgers via een vormingsaanbod en zeer gerichte informatie. Het lidmaatschap is gratis.

Mantelzorgvereniging Ziekenzorg – Christelijke Mutualiteit (CM)
Ziekenzorg CM wil mantelzorgers op een degelijke en efficiënte manier informeren, waarderen en erkennen in wat ze doen, hun belangen behartigen en kansen bieden om even aan de zorg te ontsnappen.

OKRA - Zorgrecht vzw
OKRA Zorgrecht is een erkende gebruikersorganisatie voor wie zorg nodig heeft en voor bewoners van woon- en zorgcentra en hun mantelzorgers. OKRA informeert, verwijst door en onderhandelt. OKRA zet zich in voor alle ouderen, ook voor hen die het meest kwetsbaar zijn. Het lidmaatschap is gratis. 

Lotgenotenorganisaties

Kom Op Tegen Kanker

ConTempo vzw

Hedera vzw

Contactgroep Spijs