Deel deze pagina

Financiële hulp bij deelname aan sport of cultuur

Wat?

Naar een concert, een pretpark of het theater gaan is misschien wat te duur voor jou? Of kan je het lidgeld van een sportclub of een krantenabonnement niet betalen? Wie het financieel moeilijk heeft en sociale, sportieve of culturele activiteiten moeilijk kan betalen, kan een tussenkomst in de kostprijs aanvragen.

Hoe aanvragen?

Kom persoonlijk langs bij het Welzijnsloket, dan wordt nagegaan of je recht hebt op deze steun.

Al onze medewerkers hebben beroepsgeheim. Zij mogen geen informatie doorgeven over wie ze helpen of waarvoor, tenzij je hiervoor uitdrukkelijk de goedkeuring geeft.

Wat meebrengen?

Breng zoveel mogelijk van deze documenten mee. De maatschappelijk werker kan je, indien nodig, helpen om ze te bekomen.

  • identiteitsbewijs
  • rekeninguittreksels van de laatste 3 maanden van alle zicht- en spaarrekeningen van alle gezinsleden met een eigen inkomen
  • meest recente aanslagbiljet van de personenbelasting
  • bewijzen van inkomsten en uitgaven
  • overzicht van schulden

Afhankelijk van jouw persoonlijke situatie moet je misschien nog extra documenten meebrengen. Dit zal jou tijdens het eerste gesprek worden meegedeeld.

Kostprijs?

Gratis.

Reglement: participatie en sociale activering (pdf)
Vastgesteld bij besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn op 24 juni 2013.
Aangepast bij besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn op 20 juni 2023.
Gepubliceerd op de website op 21 juni 2023.
Inwerkingtreding op 1 juli 2023.