Deel deze pagina

Burenbemiddeling

Wat is burenbemiddeling?

Burenbemiddeling probeert de communicatie tussen buren te herstellen om dan verder te zoeken naar een oplossing voor een onenigheid, ruzie of conflict.

Burenbemiddeling vermijdt dat conflicten verergeren of dat de politie of vrederechter moeten tussenkomen.

Typische burengeschillen gaan over:

 • geluidsoverlast
 • het onderhoud van de tuin (overhangende takken, snoeien van bomen of hagen,...)
 • de afscheiding tussen percelen
 • huisdieren
 • schelden
 • intimidatie
 • pest- of roddelgedrag
 • vuilnis
 • ...

Hoe verloopt een burenbemiddeling?

 1. Je neemt contact op met de dienst Samenleving en doet een aanvraag tot burenbemiddeling. Dit kan via het e-loketformulier onderaan deze pagina.
 2. Je aanvraag wordt al dan niet goedgekeurd op basis van de voorwaarden in het afsprakenkader.
 3. De bemiddelaars komen langs bij je thuis om te luisteren naar je bezorgdheid.
 4. De bemiddelaars gaan daarna ook langs bij je buur om naar zijn/haar verhaal te luisteren. Ze vragen dan ook of hij/zij bereid is tot een gesprek. Er is enkel burenbemiddeling met vrijwillige deelname.
 5. Er is een gezamenlijk gesprek om te bekijken welk voorstel voor iedereen aanvaardbaar is.

Afsprakenkader

Burenbemiddeling wordt opgestart wanneer:

 • er een meningsverschil is tussen twee of meer buren en er ondersteuning nodig is om te communiceren.
 • een van de buren in Londerzeel woont.
 • de gegevens van minstens de aanvrager gekend zijn op het moment van de aanvraag.
 • de vraag om bemiddeling komt van een van de betrokken partijen of van een derde partner (vb. wijkagent, Welzijnsloket,…).
 • er geen juridische procedures over het conflict lopen.
 • het geen (intra)familiaal conflict is.
 • het geen conflict is met een machtsverhouding, vb.: huurder-verhuurder, verkoper-consument, werkgever-werknemer.
 • er geen zware psychische of psychiatrische problemen het conflict beïnvloeden.

Een aanvrager kan enkel een tweede keer beroep doen op burenbemiddeling als het om een nieuw conflict gaat. 

De bemiddeling gebeurt altijd in het Nederlands. Beheerst een van de buren het Nederlands niet? Dan moet deze een tolk voorzien.

Reglement: lokale burenbemiddeling (pdf)
Goedgekeurd door de gemeenteraad op 25 mei 2021.
Gepubliceerd op de website op 26 mei 2021.
Inwerkingtreding op 4 oktober 2021.

Hoe aanvragen?