Dienst Samenleving

De dienst Samenleving bewaakt en stimuleert de leefbaarheid in onze gemeente. Dat gaat dan over de integratie en inburgering van nieuwe inwoners, coördinatie en uitvoering van een integraal veiligheidsplan, monitoring van overlast en samenlevingsproblemen.

Bij de dienst Samenleving kan je terecht na afspraak.

Contact