Hulp bij het e-loket

Ondervind je problemen bij het invullen? Lukt er iets niet? Of heb je een vraag?

Deel deze pagina

Burenbemiddeling aanvragen

  • 1 Gegevens
  • 2 Overzicht
  • 3 Bevestiging

Jouw gegevens

E-mail *

Verblijfadres

Adres:
Taal: *

Situatie

Waarover gaat de onenigheid of het conflict? *

Voeg indien mogelijk een exact adres toe:

Voeg indien mogelijk een exact adres toe:
Is er al een interventie geweest van de politie of het vredegerecht? *
Ging deze interventie over dezelfde onenigheid? *
Zijn er al juridische stappen ondernomen door jou of door de andere partij? *

Door dit formulier in te vullen geef je je toestemming aan de Gemeente Londerzeel om jouw persoonsgegevens te verwerken in het kader van je aanvraag voor burenbemiddeling volgens de richtlijnen van de General Data Protection Regulation (GDPR). Op www.londerzeel.be/privacy vind je meer informatie over hoe de Gemeente Londerzeel omgaat met persoonsgegevens.