Deel deze pagina

Animatoren

Bezorg een heleboel kinderen een toffe vakantie

Speelpleinwerking betekent veel plezier maken, gek doen en heel veel kinderen een leuke vakantie bezorgen. Om deze doelstelling te bereiken doet de Jeugddienst tijdens de paas- en zomervakantie beroep op tientallen enthousiaste animatoren. Ook jij kan één van hen zijn!

Profiel van een animator

Om aan de slag te gaan als volwaardig animator op het speelplein van de Gemeente Londerzeel, moet je aan volgende voorwaarden voldoen:

 • in het bezit zijn van een attest animator uitgereikt door de Vlaamse Gemeenschap
 • in het jaar van indiensttreding 16 jaar oud worden
 • een positieve stageperiode van 2 weken doorlopen op een erkend speelplein vrijwilligersvergoeding van 35,41 euro per dag bij de Gemeente Londerzeel)
 • twee weken ervaring op speelplein Londerzeel (vrijwilligersvergoeding van 35,41 euro per dag)

Nieuw!
Studenten die voldoen aan één van onderstaande opsommingen, kunnen zonder in het bezit te zijn van een attest van animator ook als volwaardig animator aan de slag:

 • in het bezit zijn van een diploma hoger sociaal of pedagogisch onderwijs
 • leiding geven in een erkende jeugdbeweging (met minstens één jaar ervaring)

Zij moeten slechts twee ervaringsweken op het speelplein (vergoed aan vrijwilligersvergoeding van 34,71 euro per dag) doorlopen in plaats twee weken stage + twee ervaringsweken.

Deze nieuwe regelgeving gaat in op 1 januari 2021 voor de nieuwe animatoren.

Om animator te worden bij de inclusieve speelpleinwerking, moet je aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • minstens 18 jaar zijn of een attest 'monitor' bezitten ofwel houder zijn van een diploma hoger sociaal of pedagogisch onderwijs, ofwel minstens één jaar ervaring hebben als leider bij een erkende jeugdbeweging.

Animator op de zomerschool tijdens de speelpleinwerking

De Gemeente Londerzeel start deze zomer met een zomerschool. De Zomerschool is een laagdrempelig initiatief binnen het speelpleinwerk om anderstalige kinderen te helpen om hun Nederlands te verbeteren. 

Wie zoeken we?

Als taalanimator ben jij de juiste persoon om al spelenderwijs met de kinderen het Nederlands te oefenen. Speel je graag met kinderen en met taal, dan is dit zeker iets voor jou. Al deze kinderen zijn verbonden aan Londerzeelse basisscholen. Deze kinderen hebben al een basiskennis van het Nederlands.

Om taalanimator te worden, volg je bijkomende vormingen georganiseerd door de Vlaamse Dienst Speelpleinwerking en Tumult vzw; dit ter voorbereiding van het werken met deze specifieke doelgroep. Enkel de vorming van Tumult is verplicht. Je kan deelnemen op 8 mei 2021 of 22 mei 2021. Al deze vormingen duren ongeveer 2 uur.

Solliciteren voor de functie van taalanimator tijdens de zomervakantie kan tot en met zondag 18 april 2021 en doe je door je kandidaat te stellen via het e-loket (zie hieronder).

Cursus animator in het jeugdwerk

Wie een attest wil behalen van ’(hoofd)animator in het jeugdwerk‘ moet een cursus volgen. Er zijn verschillende organisaties die zo'n cursussen organiseren, elk met hun eigen praktische regeling:

Nadat je een cursus gevolgd hebt, dien je nog een stage doorlopen. Indien je hiervoor slaagt, ontvang je je definitieve attest van animator. Voor de stage (twee weken) kan je terecht op onze speelpleinwerking.

Wanneer je een cursus gevolgd hebt, betaalt de Gemeente Londerzeel een deel terug. Wend je hiervoor tot de Jeugddienst of lees meer over de subsidie kadervorming.

Als je na het behalen van je attest graag animator wil worden op het speelplein van Londerzeel, moet je twee weken als 'vrijwilliger' doorlopen. Daardoor krijg je de nodige ervaring bij ons speelplein en kan je nadien vol zelfvertrouwen als volwaardige animator meedraaien.

Verloning

Animatoren worden beloond voor hun inzet.

Er zijn verschillende verloningen:

 • 35,41 euro per dag voor fulltime animator zonder attest (stagiair)
 • 35,41 euro per dag voor fulltime animator met attest, maar zonder ervaring op speelplein Londerzeel (2 weken ervaringsstage vereist)
 • 81,92 euro per dag voor fulltime animator met attest 
 • 83,75 euro per dag voor een fulltime hoofdanimator

Deze bedragen zijn vrijgesteld van RSZ-bijdrage en bedrijfsvoorheffing.

(Hoofd)animatoren met een attest of gelijkgesteld via studies worden tewerkgesteld binnen het statuut tijdelijke tewerkstelling in de socio-culturele sector. Dit wil zeggen dat deze animator maximum 25 dagen per jaar mag werken op de Londerzeelse speelpleinwerking.

Hoe stel je je kandidaat?

Neem contact op met de Jeugddienst, stel jezelf kort voor en motiveer waarom je als animator aan de slag wilt. Of stel je kandidaat via het e-loket.

De vrijetijdsconsulent voegt je vervolgens toe aan de animatorenlijst. Als er animatoren gezocht worden voor een bepaalde periode of activiteit, dan krijg je automatisch een e-mail met een sollicitatieformulier om je kandidaat te stellen.