Deel deze pagina

Animatoren

Bezorg een heleboel kinderen een toffe vakantie

Speelpleinwerking betekent veel plezier maken, gek doen en heel veel kinderen een leuke vakantie bezorgen. Om deze doelstelling te bereiken doet de Jeugddienst tijdens de paas- en zomervakantie beroep op tientallen enthousiaste animatoren. Ook jij kan één van hen zijn!

Profiel van een animator

Om animator te worden bij de Londerzeelse speelpleinwerking moet je aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • in het bezit zijn van een attest animator uitgereikt door de Vlaamse Gemeenschap ofwel in het bezit zijn van een diploma hoger sociaal of pedagogisch onderwijs of student die deze opleiding volgt

  • in het jaar van indiensttreding 16 jaar oud worden

  • minimum 2 weken ervaring (buiten de stage-uren) hebben als animator op het speelplein van Londerzeel

Deze nieuwe regelgeving gaat in met ingang van 01.06.2015 voor de nieuwe animatoren.

Om animator te worden bij de inclusieve speelpleinwerking moet je aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • minstens 18 jaar zijn of een attest 'monitor' bezitten ofwel houder zijn van een diploma hoger sociaal of pedagogisch onderwijs of een van deze opleidingen volgen

Cursus animator in het jeugdwerk

Wie een attest wil behalen van ’(hoofd)animator in het jeugdwerk‘ moet een cursus volgen. Er zijn verschillende organisaties die zo'n cursussen organiseren, elk met hun eigen praktische regeling:

Nadat je een cursus gevolgd hebt, moet je nog een stage doorlopen. Als je hiervoor slaagt, ontvang je je attest. Voor de stage (2 weken) kan je terecht op onze speelpleinwerking.

Wanneer je een cursus gevolgd hebt, betaalt de Gemeente Londerzeel een deel terug. Wend je hiervoor tot de Jeugddienst of lees meer over de subsidie kadervorming.

Als je na het behalen van je attest graag animator wil worden op het speelplein van Londerzeel, moet je 2 weken als 'vrijwilliger' doorlopen. Daardoor krijg je de nodige ervaring bij ons speelplein en kan je nadien vol zelfvertrouwen als volwaardige animator meedraaien.

Verloning

Animatoren worden beloond voor hun inzet.

Er zijn verschillende verloningen:

  • 34,71 euro per dag voor fulltime animator zonder attest (stagiair)
  • 34,71 euro per dag voor fulltime animator met attest, maar zonder ervaring op speelplein Londerzeel (vrijwilliger)
  • 81,92 euro per dag voor fulltime animator met attest of student sociale richting hoger onderwijs
  • 83,75 euro per dag voor een fulltime hoofdanimator

Deze bedragen zijn vrijgesteld van RSZ-bijdrage en bedrijfsvoorheffing.

(Hoofd)animatoren met een attest of gelijkgesteld via studies worden tewerkgesteld binnen het statuut tijdelijke tewerkstelling in de socio-culturele sector. Dit wil zeggen dat deze animator maximum 25 dagen per jaar mag werken op de Londerzeelse speelpleinwerking.

Hoe stel je je kandidaat?

Neem contact op met de Jeugddienst, stel jezelf kort voor en motiveer waarom je als animator aan de slag wilt. Of stel je kandidaat via het e-loket.

De vrijetijdsconsulent voegt je vervolgens toe aan de animatorenlijst. Als er animatoren gezocht worden voor een bepaalde periode of activiteit, dan krijg je automatisch een e-mail met een sollicitatieformulier om je kandidaat te stellen.