Deel deze pagina

Agenda's en besluiten college en vast bureau

Via de raadpleegomgeving

Op de Raadpleegomgeving - Londerzeel kan je de openbare besluitvorming van de Gemeente Londerzeel raadplegen.

De volgende informatie wordt onder andere gepubliceerd:

  • besluitenlijsten - binnen 10 dagen na de zitting:
    • college van burgemeester en schepenen (CBS)
    • vast bureau (VB)
    • burgemeester (B) - uitgezonderd de innames van het openbaar domein
    • voorzitter van het vast bureau (VZBCSD)

Wil je bepaalde bestuursdocumenten inkijken, er een toelichting over krijgen of een afschrift (kopie) ervan ontvangen? Dat kan. Meer daarover lees je op openbaarheid van bestuur.

Persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie wordt niet gepubliceerd of ter beschikking gesteld.

Wens je een verslag op te vragen van vóór 2019? Dat kan via: