Deel deze pagina

Openbaarheid van bestuur

Wat?

Het decreet over de openbaarheid van bestuur regelt de actieve en passieve openbaarheid van bestuursdocumenten die in het bezit zijn van een (lokale) overheid.

Openbaarheid van bestuur - Vlaanderen.be

Actieve openbaarheid

De Gemeente Londerzeel informeert op eigen initiatief inwoners over het beleid, de regelgeving en de dienstverlening. Dit gebeurt via deze website, het gemeentelijk informatieblad Londerzeel (GIL), persberichten, brochures, Facebook, X, Instagram,…

De volgende bestuursdocumenten kan je raadplegen:

Passieve openbaarheid: hoe aanvragen? 

Je kan ook zelf vragen om bestuursdocumenten in te kijken, er toelichting over te krijgen of er een afschrift (kopie) van te ontvangen.

Vraag je informatie op met daarin persoonlijke (privé) gegevens zoals bijvoorbeeld verslagen van de GECORO? Dan moet je je belang bij deze informatie aantonen. Kan je dit niet? Dan wordt de informatie niet of slechts deels openbaar gemaakt.

De beslissing en de uitvoering moet binnen een termijn van 20 kalenderdagen gebeuren. 

Deze termijn van 20 dagen is verlengbaar tot 40 dagen, mits motivering.