Deel deze pagina

Openbaarheid van bestuur

Wat?

Het decreet van 26 maart 2004 (Vlaanderen.be) over de openbaarheid van bestuur regelt de actieve en passieve openbaarheid van bestuursdocumenten die in het bezit zijn van een (lokale) overheid.

Actieve openbaarheid

De Gemeente Londerzeel informeert op eigen initiatief inwoners over het beleid, de regelgeving en de dienstverlening. Dit gebeurt via deze website, het gemeentelijk informatieblad Londerzeel (GIL), persberichten, brochures, Facebook, Twitter…

De volgende bestuursdocumenten kan je downloaden:

Passieve openbaarheid: hoe aanvragen? 

Je kan ook zelf vragen om bestuursdocumenten in te kijken, er toelichting over te krijgen of er een afschrift (kopie) van te ontvangen:

Vermeld bij je aanvraag:

  • naam en adres (of naam, adres en volmachtformulier van de persoon voor wie je de aanvraag doet)
  • telefoonnummer
  • e-mailadres
  • over welke documenten het gaat (of de aangelegenheid waarover de documenten gaan)
  • of je de documenten digitaal of op papier wil ontvangen

Vraag je informatie op met daarin persoonlijke (privé) gegevens zoals bijvoorbeeld verslagen van de GECORO? Dan moet je je belang bij deze informatie aantonen. Kan je dit niet? Dan wordt de informatie niet of slechts deels openbaar gemaakt.

Je ontvangt een antwoord binnen 15 kalenderdagen.