Secretariaat (notulen)

Het secretariaat zorgt voor de notulen (verslagen) en uittreksels (officiële samenvatting) van de vergaderorganen zoals van het college van burgemeester en schepenen, gemeente- en OCMW-raad,...

Bij het Secretariaat kan je terecht na afspraak.

Contact