Deel deze pagina

Schorsing (en heraansluiting) van water, gas en elektriciteit (Lokale Advies Commissie)

Wat?

Iedereen heeft recht op een ononderbroken en minimale levering van elektriciteit, gas en water voor huishoudelijk gebruik. Fluvius en De Watergroep beslissen niet meer zelf of klanten worden afgesloten wanneer deze niet meer kunnen betalen. De situatie van de verbruiker wordt eerst onderzocht.

De Lokale Adviescommissie (LAC) probeert eerst met alle betrokken partijen tot een oplossing te komen. Je wordt als betrokkene altijd uitgenodigd. De LAC beslist dan over afsluiting of heraansluiting van elektriciteit, aardgas of water.

Je loopt het risico afgesloten te worden van elektriciteit en/of aardgas wanneer je:

  • een afbetalingsplan weigert of niet naleeft
  • Eandis geen toegang geeft tot je woning voor de plaatsing, activering of controle van de budgetmeter of opname van de meterstand
  • Eandis geen toegang geeft tot de budgetmeter voor het uitschakelen van de stroombegrenzer
  • het leveringscontract opzegt omwille van een andere reden dan wanbetaling en je geen leveringscontract met een andere energieleverancier hebt

Je loopt het risico afgesloten te worden van het water voor huishoudelijk gebruik wanneer je:

  • weigert een regeling uit te werken met De Watergroep voor de betaling van openstaande facturen of een afgesproken regeling niet nakomt
  • De Watergroep geen toegang geeft tot de watermeter voor controle van de aansluiting of de watermeter
  • weigert de procedures te volgen voor de overname van de waterlevering of voor een vernieuwde indienststelling van de waterlevering

Hoe heraansluiting aanvragen?

Vraag aan de Lokale Adviescommissie om opnieuw aangesloten te worden. Dat kan alleen als de reden voor afsluiting niet langer geldt en Fluvius of De Watergroep een verzoek tot heraansluiting toch heeft geweigerd.

Bij het Welzijnsloket ben je welkom op afspraak.

Kom je voor de eerste keer langs of heb je een acute vraag? Dan kan je vrij langskomen of telefonisch contact opnemen tijdens de openingsuren van het Administratief Centrum. Een maatschappelijk werker luistert naar je vraag en helpt je op weg.

Kostprijs?

Gratis.