Deel deze pagina

Minimale levering aardgas voor wie een budgetmeter heeft

Wat?

Een budgetmeter helpt je om het verbruik van aardgas en elektriciteit onder controle te houden.

De budgetmeter voor elektriciteit levert altijd 10 ampère aan elektriciteit, zelfs als er geen geld staat op de budgetmeterkaart.

Zo’n minimale levering is door technische redenen niet mogelijk voor aardgas. Wie de kaart niet oplaadt en ook het noodkrediet heeft opgebruikt, dreigt dus geen aardgas meer te hebben.

In dat geval kom je in de winter in aanmerking voor financiële steun van de Vlaamse overheid om de aardgasmeter om de 14 dagen op te laden. Dit kan je aanvragen bij het Welzijnsloket.

Voorwaarden

Het OCMW kan voorwaarden stellen voor het geven van financiële steun om de budgetmeterkaart op te laden, bijvoorbeeld:

  • schuldbegeleiding en schuldafbouw
  • maatregelen nemen om het verbruik te verminderen (bijvoorbeeld een energiescan laten uitvoeren)
  • een afspraak maken voor het opladen van de budgetmeter buiten de winterperiode zodat je al vóór de winter een reserve hebt

Als je in aanmerking komt, dan kan je om de 14 dagen een minimale hoeveelheid aardgas opladen voor een bepaald, vast bedrag.

Hoe aanvragen?

Bij het Welzijnsloket ben je welkom op afspraak.

Kom je voor de eerste keer langs of heb je een acute vraag? Dan kan je vrij langskomen of telefonisch contact opnemen tijdens de openingsuren van het Administratief Centrum. Een maatschappelijk werker luistert naar je vraag en helpt je op weg.

Wat meebrengen?

Breng zoveel mogelijk van deze documenten mee. De maatschappelijk werker kan je ook hierbij helpen.

  • identiteitsbewijs
  • rekeninguittreksels van jou en je gezin of van alle gezinsleden met een eigen inkomen
  • bewijzen van inkomsten: loonfiche, attest vakbond of ziekenfonds met het uitgekeerde dagbedrag, vakantiegeld, eindejaarspremie,…
  • bewijzen van uitgaven: huishuur, medische kosten,…
  • bewijzen van schulden (overzicht van schulden en schuldeisers)

Afhankelijk van jouw persoonlijke situatie moet je misschien nog extra documenten meebrengen. Vraag hiernaar vóór je langskomt bij het Welzijnsloket.

Kostprijs?

De aanvraag is gratis.