Deel deze pagina

Woonzorgcentrum Herfstvreugde: verhuis

Voorbereiding

Het duurt enige tijd voordat je als vaste bewoner kan verhuizen naar het woonzorgcentrum Herfstvreugde.

Eerst heb je een voorbereidend gesprek met een medewerker van het Welzijnsteam van het Woonzorgcentrum. Samen vul je een vragenlijst in en maak je kennis met de werking van het Woonzorgcentrum.

Tijdens het voorbereidend gesprek ontvang je de:

  • afsprakennota
  • welkomstbrochure

Nadien krijg je een rondleiding. Je wordt hiervoor uitgenodigd als je bovenaan een van de effectieve wachtlijsten staat:

  • lijst met personen met een lichte zorgbehoefte
  • lijst met personen met een lichte zorgbehoefte en een diagnosestelling dementie
  • lijst met personen met een matige tot zware zorgbehoefte
  • lijst met personen met een dementie die in aanmerking komen voor een beschermde afdeling

Er komt een kamer vrij

Wanneer er een kamer vrijkomt, bepaalt de directeur van het woonzorgcentrum welk zorgprofiel kan opgenomen worden. Daarbij wordt rekening gehouden met de bestuursbeslissingen over zorgzwaarte binnen het woonzorgcentrum, de RIZIV-financiering en de werkbelasting. De eerste kandidaat van de overeenkomstige wachtlijst wordt dan opgeroepen voor een vaste opname.

De verhuis wordt op korte termijn gepland door het Welzijnsteam van het Woonzorgcentrum.

Reglementen

Opnamereglement: centrum voor kortverblijf (pdf)
Vastgesteld / aangepast bij besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn op 28 september 2004, 24 september 2015 en 25 februari 2016.
Gepubliceerd op de website op 1 maart 2016.
Inwerkingtreding op 1 april 2016.

Opnamereglement: woonzorgcentrum Herfstvreugde (pdf)
Vastgesteld bij besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn op 28 september 2004.
Aangepast bij besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn op 28 januari 2016 en 27 oktober 2016.
Inwerkingtreding op 1 januari 2017.
Gepubliceerd op de website op 13 december 2016.