Deel deze pagina

Woonzorgcentrum Herfstvreugde: inschrijving

Voorwaarden

Wil je je inschrijven op de wachtlijst van het woonzorgcentrum? Dan moet je aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • leeftijdsvoorwaarde: je moet minstens 65 jaar zijn
 • een van de drie afkomstvoorwaarden:
  • je bent de laatste 5 jaar in Londerzeel gedomicilieerd
  • je hebt ooit 20 jaar in Londerzeel gewoond
  • je bent familie in 1ste of 2de graad van iemand die al 10 jaar inwoner is van Londerzeel

Preventieve of effectieve wachtlijst

Je moet kiezen tussen een inschrijving op de preventieve of effectieve wachtlijst.

Preventieve wachtlijst

Als je je inschrijft uit voorzorg en het is niet je bedoeling om meteen naar het WZC te verhuizen, dan kies je voor de preventieve wachtlijst. Op deze lijst staat jouw naam en inschrijvingsdatum, maar je bent niet aan het aanschuiven voor een plaats in het WZC.

Op het moment dat je wil verhuizen naar het WZC, laat je je inschrijving op de preventieve wachtlijst verplaatsen naar de effectieve wachtlijst. Dan kom je op de effectieve wachtlijst te staan met de oorspronkelijke inschrijvingsdatum (dus achter de personen met een vroegere datum, maar vóór de personen met een latere datum).

Effectieve wachtlijst

Wil je onmiddellijk aanschuiven voor een plaats in het woonzorgcentrum? Dan kies je voor de effectieve wachtlijst. Deze lijst is opgesplitst in 4 aparte lijsten volgens de zorgbehoefte:

 • lijst met personen met een lichte zorgbehoefte
 • lijst met personen met een lichte zorgbehoefte en een diagnosestelling dementie
 • lijst met personen met een matige tot zware zorgbehoefte
 • lijst met personen met dementie die in aanmerking komen voor een beschermde afdeling

Op basis van een medisch verslag (pdf), ingevuld door jouw huisarts, wordt de juiste wachtlijst bepaald. Je komt op de lijst te staan volgens jouw inschrijvingsdatum.

Hoe inschrijven?

Om je in te schrijven op de wachtlijst van het Woonzorgcentrum maak je best een afspraak. Zo ben je zeker dat een medewerker je te woord kan staan. Elke inschrijving wordt in een register ingeschreven en getekend, vandaar dat je een afspraak moet maken met het Welzijnsteam. Als je niet ter plaatse kan komen, mag een familielid je inschrijven.

Wat meebrengen?

We vragen naar jouw officiële naam, geboortedatum en domicilieadres. Deze gegevens staan op jouw identiteitskaart (eID). Schrijf je een familielid in? Breng dan ook deze gegevens mee.

Bij een inschrijving op de effectieve wachtlijst breng je best meteen het medisch verslag (pdf) mee, ingevuld door jouw huisarts, thuisverpleegkundige of medewerker van het ziekenhuis waar je verblijft. Je kan het medisch verslag ook later, na de inschrijving, nog afgeven.

Kostprijs?

Inschrijving op de wachtlijsten is gratis.