Deel deze pagina

Kortverblijfcentrum Herfstvreugde: reservatie

Voorwaarden

Wil je gebruik maken van een kortverblijf? Dan moet je aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • Je moet minstens 65 jaar zijn.
  • Je medische toestand laat toe om te verblijven op een open afdeling.

Reserveren

Je kan een verblijf reserveren als je voldoet aan de voorwaarden en als er plaats vrij is tijdens de gewenste periode. Een inwoner van Londerzeel kan een jaar op voorhand een verblijf reserveren. Een niet-inwoner kan pas een half jaar op voorhand reserveren. Je betaalt een annulatievergoeding van 7 x de dagprijs om de reservatie definitief vast te leggen.

Reservelijst

Is er geen kamer beschikbaar tijdens de gewenste verblijfsperiode? Schrijf je dan in op de reservelijst. Bij het eventueel vrijkomen van een kamer word je verwittigd.

Voorbereiding verblijf

Vóór de start van het kortverblijf heb je een voorbereidend gesprek met het Welzijnsteam van het Woonzorgcentrum. Samen vul je een vragenlijst in. Je ondertekent dan ook de verblijfsovereenkomst. Nadien krijg je een rondleiding in het woonzorgcentrum.

Je ontvangt ook:

Wat meebrengen?

We vragen naar jouw officiële naam, geboortedatum en domicilieadres. Deze gegevens staan op jouw identiteitskaart (eID). Schrijf je een familielid in? Breng dan ook deze gegevens mee.

Bij een aanvraag voor een kortverblijf breng je best meteen het medisch verslag (pdf) mee ingevuld door de huisarts, thuisverpleegkundige of medewerker van het ziekenhuis waar je verblijft. Op basis van dit document gaan we na of je in aanmerking komt voor een kortverblijf en welke verzorging je nodig hebt.

Opnamereglement: centrum voor kortverblijf (pdf)
Vastgesteld / aangepast bij besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn op 28 september 2004, 24 september 2015 en 25 februari 2016.
Gepubliceerd op de website op 1 maart 2016.
Inwerkingtreding op 1 april 2016.