Deel deze pagina

Viering jubilarissen en honderdjarigen

Wat?

De Gemeente Londerzeel viert huwelijksjubilarissen en honderdjarigen (indien gewenst door de familie).

Bij het naderen van de huwelijksdatum neemt de Gemeente Londerzeel contact op met de jubilarissen om een eventuele viering te bespreken. Voor de viering van een honderdjarige moet je zelf contact opnemen via info@londerzeel.be.

Een delegatie van het college van burgemeester en schepenen is aanwezig bij de viering. Op vraag wordt ook de pers uitgenodigd en/of wordt er een melding gemaakt in het Gemeentelijk Informatieblad Londerzeel (GIL).

Gaan de jubilarissen in op de vraag voor een viering, dan ontvangen zij een Londerzeelse kadobon die ze kunnen spenderen bij de Londerzeelse handelaars. Daarnaast mogen zij ook nog kiezen tussen een ruiker bloemen en een mand met lokale streekproducten.

Welke handelaars?

Wie?

  • gouden bruiloften (50 jaar getrouwd)
  • diamanten bruiloften (60 jaar getrouwd)
  • briljanten bruiloften (65 jaar getrouwd)
  • platina bruiloften (70 jaar getrouwd)
  • honderdjarigen

Kostprijs?

Gratis

Reglement: organiseren van vieringen en aanbieden van recepties (pdf)
Goedgekeurd door de gemeenteraad op 20 december 2022.
Gepubliceerd op de website op 21 december 2022.