Deel deze pagina

Vereniging: projectsubsidies

Wat?

Door de Gemeente Londerzeel erkende verenigingen kunnen projectsubsidies aanvragen.

De projectsubsidie wil de verenigingen stimuleren om hun werking rond bepaalde thema’s te versterken.

Jaarlijks worden er 3 thema’s geselecteerd voor alle verenigingen (behalve milieuverenigingen). Deze worden bepaald in overleg met de verenigingen.

Dit zijn de thema's voor 2024:

  1. Samenwerking
  2. Inzetten op deskundigheid/kwaliteit
  3. Duurzaamheid

De projectsubsidies worden toegekend volgens het voorziene budget in het gemeentelijk meerjarenplan na de uitbetaling van de basissubsidies. Is er een restbedrag bij de basissubsidies? Dan wordt deze rest toegevoegd aan het budget voor de basissubsidies voor het eerstvolgende jaar. 

Subsidiebedragen

Een project kan een subsidie van 1.000 euro ontvangen.

Per thema worden jaarlijks 2 projecten beloond met een subsidie van 2.000 euro.

Hoe aanvragen?

Vraag de projectsubsidie aan tegen uiterlijk 15 november.

In 2023 geldt een uitzonderingsmaatregel en moeten verenigingen de aanvraag indienen uiterlijk 31 januari 2024

Elke vereniging - behalve milieuverenigingen - kan maximaal 2 projecten per jaar indienen en daarvoor een projectsubsidie ontvangen.

Milieuverenigingen kunnen maximum 1 project per jaar indienen en voor maximaal 1 project per jaar een projectsubsidie ontvangen.

De verantwoording bestaat uit een toonmoment aan de andere verenigingen na uitvoering van het project.

Reglement: subsidies voor jeugd-, sport-, milieu- en cultuurverenigingen (pdf)
Goedgekeurd door de gemeenteraad op dinsdag 26 september 2023.
Gepubliceerd op de website op woensdag 27 september 2023.