Hulp bij het e-loket

Ondervind je problemen bij het invullen? Lukt er iets niet? Of heb je een vraag?

Deel deze pagina

Vereniging: aanvraag projectsubsidie

  • 1 Gegevens
  • 2 Overzicht
  • 3 Bevestiging

Maatschappelijke zetel:

Adres

Contactpersoon:

E-mailadres *

Omschrijving projectvoorstel

In de omschrijving van het project lezen we graag onder andere het volgende:

  • Doel van het project
  • Resultaat van het project
  • De meerwaarde van dit project voor de vereniging (bijvoorbeeld de upgrade van een bestaand initiatief of een nieuw innoverend initiatief)
  • Willen jullie dit project structureel opnemen in de werking van jullie vereniging?
  • Eventuele samenwerking met andere vereniging, buurt of organisatie.

Veel succes met de opmaak van jullie projectvoorstel!

Hoe ga je het projectvoorstel indienen? *

Voeg hieronder een volledige budgetraming toe met daarin: 

  • de voorziene inkomsten (indien van toepassing)
  • de kosten

Download een voorbeeld van een budgetraming:

Door dit formulier in te vullen geef je je toestemming aan de Gemeente Londerzeel om jouw persoonsgegevens te verwerken in het kader van je aanvraag volgens de richtlijnen van de General Data Protection Regulation (GDPR). Op www.londerzeel.be/privacy vind je meer informatie over hoe de Gemeente Londerzeel omgaat met persoonsgegevens.