Deel deze pagina

Vereniging: basissubsidies

Wat?

Door de Gemeente Londerzeel erkende verenigingen worden ondersteund in hun werking met basissubsidies (=werkingssubsidies).

Elke vereniging valt binnen een bepaalde categorie, bijvoorbeeld: sportvereniging. Aan elke categorie zijn specifieke voorwaarden en een subsidiebedrag gekoppeld. De basissubsidie wordt per beleidsdomein (jeugd-sport-cultuur-milieu) toegekend binnen het voorziene budget in het gemeentelijk meerjarenplan.

Elke vereniging kan daarnaast projectsubsidies aanvragen.

Meer details over de doelstelling, verdeling en berekening van de basissubsidie lees je in het subsidiereglement.

Hoe aanvragen?

Vraag de basissubsidie aan tegen uiterlijk 15 november.

In 2023 geldt een uitzonderingsmaatregel en moeten verenigingen de aanvraag indienen uiterlijk 31 januari 2024

Reglement: subsidies voor jeugd-, sport-, milieu- en cultuurverenigingen (pdf)

Goedgekeurd door de gemeenteraad op dinsdag 26 september 2023.

Gepubliceerd op de website op woensdag 27 september 2023.