Hulp bij het e-loket

Ondervind je problemen bij het invullen? Lukt er iets niet? Of heb je een vraag?

Deel deze pagina

Vereniging: aanvraag basissubsidie

  • 1 Gegevens
  • 2 Overzicht
  • 3 Bevestiging
Is de vereniging erkend? *
Type vereniging

Maatschappelijke zetel van de vereniging:

Maatschappelijke zetel

Contactpersoon:

E-mailadres *

Jeugdhuis

Heeft het jeugdhuis een vaste basis in Londerzeel? *
Infrastructuur *
Is het jeugdhuis aangesloten bij Formaat? *

Jeugdvereniging

Organiseert de jeugdvereniging een kamp? *

Sportvereniging

Is er een verzekering voor de leden voorzien? *
Welke verzekeringen?
Is de sportvereniging aangesloten bij een erkende sportfederatie? *
Infrastructuur *

Cultuurvereniging

Organiseert de cultuurvereniging openbare evenementen? *
Is er een jeugdafdeling of jeugdwerking? *

Ouderenvereniging

Organiseert de ouderenvereniging openbare evenementen? *

Socioculturele vereniging

Organiseert de socio-culturele vereniging openbare evenementen? *
Is er een jeugdafdeling of jeugdwerking? *
Behoort Londerzeel tot het werkingsgebied en/of is de vereniging opengesteld voor inwoners van Londerzeel? *

Communicatie: 

Bewijs dat de vereniging minstens 6 keer per jaar publiceert of sensibiliseert.

Door dit formulier in te vullen geef je je toestemming aan de Gemeente Londerzeel om jouw persoonsgegevens te verwerken in het kader van je aanvraag volgens de richtlijnen van de General Data Protection Regulation (GDPR). Op www.londerzeel.be/privacy vind je meer informatie over hoe de Gemeente Londerzeel omgaat met persoonsgegevens.