Deel deze pagina

Standplaats op markt(en)

Wekelijkse dinsdagmarkt

Wanneer? Elke dinsdag van 8 tot 12 uur

Waar? Dorpscentrum van Londerzeel: Brusselsestraat, Markt en Kerkstraat. Sinds COVID-19 staat de wekelijkse dinsdagmarkt op het Heldenplein. Zodra de inplanting van de marktkramen (conform de nieuwe brandweerregels) voltooid is, geven brandweer en politie advies zodat het plan kan beoordeeld worden door het college van burgemeester en schepenen. 

Standplaatsen

De toewijzing van losse plaatsen gebeurt rond 7.30 uur ter hoogte van Markt 29. Zolang de markt op het Heldenplein staat, worden er geen losse plaatsen aangeboden. 

Vrije standplaatsen worden aangekondigd op deze website.

Wens je jezelf spontaan kandidaat te stellen voor een vaste standplaats? Dan kan dat via het e-loket: markt - kandidatuur vaste standplaats.

Wens je eenmalig met een standje t.v.v. een goed doel op de markt te staan? De standverantwoordelijke bezorgt binnen de 30 dagen volgend op het verstrijken van de geldigheid van de toelating, het bewijs van de bestemming van de fondsen tot het realiseren van het aangegeven doel. Zolang de markt op het Heldenplein staat, worden er geen losse plaatsen aangeboden. 

Reglement: markten (pdf)
Goedgekeurd door de gemeenteraad op 23 oktober 2007.
Aangepast door de gemeenteraad op 25 juni 2013.

Kostprijs?

Plaatsrecht:

 • voor de marktkramers met een abonnement van 3 maanden: 1,25 euro per lopende meter per standplaats en/of per markt
 • voor de marktkramers zonder abonnement: 15 euro per standplaats en/of per markt

Forfaitaire algemene onkostenvergoeding voor elektriciteit:

 • voor de marktkramers met een abonnement van 3 maanden:
  • grootverbruikers: 40 euro per kwartaal
  • kleinverbruikers: 20 euro per kwartaal
  • nulverbruikers: nihil
 • voor marktkramers zonder abonnement: nihil (zit vervat in het plaatsrecht)

Belastingreglement plaatsrecht op de markt (2015-2018) (pdf)
Aangepast door de gemeenteraad op 23 december 2014.
Gepubliceerd op de website op 5 februari 2015.

Burgemeestersbesluit: dinsdagmarkt en Buitensportcentrum Schaselberg - Raadpleegomgeving

Afgevaardigden van de markt

Florent Lamberts
uit Londerzeel Sint-Jozef
052 30 31 34
flor.lamberts@proximus.be

Erik De Coster
uit Malderen
052 33 25 17
erik.de.coster@telenet.be

Avondmarkt Londerzeel centrum

 • wanneer: vrijdag 29 juli 2022 (vrijdag voor kermisweekend) van 17 tot 22 uur
 • waar: Londerzeel centrum - in de Kerkstraat en Brusselsestraat 

Meer info: Florent Lamberts via flor.lamberts@proximus.be.

Kerstmarkt Londerzeel centrum

Wanneer: normaal gezien de laatste vrijdag vóór 25 december. In 2022 vindt deze plaats op vrijdag 23 december om 18 uur.

Waar: Dorpscentrum in Londerzeel

De Londerzeelse kerstmarkt is niet te vergelijken met een kerstmarkt uit Duitsland, maar moet zeker niet onderdoen op vlak van gezelligheid! Kom kijken, flaneer langsheen diverse kraampjes, laat je inspireren voor uw kerstinkopen en steun de lokale verenigingen door het consumeren van een hapje en drankje!

Wens je meer info over een standplaats op deze kerstmarkt? Neem dan contact op met de Ondernemersgroep Londerzeel via kerstmarktlonderzeel@gmail.com.