Deel deze pagina

Verkoop t.v.v. goed doel

Voorwaarden

Deze verkopen vallen niet onder de regelgeving voor ambulante handel als het gaat om:

  • verkopen met een niet-commercieel karakter: menslievend, sociaal, cultureel, educatief, sportief doel of als doel de verdediging en promotie van de natuur, dierenwereld, ambachten of streekproducten
  • occasionele verkopen

Verplichtingen

Erkende jeugdverenigingen

Bijvoorbeeld: scouts

Erkende jeugdverenigingen moeten geen toelating hebben of verklaring indienen.

Verenigingen, instellingen van openbaar nut...

Bijvoorbeeld: Rode Kruis, 11.11.11

Verenigingen, instellingen van openbaar nut en andere instellingen erkend door de minister van Financiën (fiscaal aftrekbare giften) hebben geen voorafgaande toelating nodig. Zij moeten wel op voorhand een verklaring indienen en dit ten minste drie werkdagen vóór aanvang van de verkoop.

Andere verenigingen

Bijvoorbeeld: fanfare, voetbalvereniging

Andere verenigingen buiten de hierboven vermelde hebben wel voorafgaande toelating nodig. Deze toelating is beperkt tot één jaar en jaarlijks hernieuwbaar. In de aanvraag tot toelating kunnen verschillende acties opgenomen worden (weliswaar te realiseren binnen de periode van één jaar).

Deze verenigingen zijn ook verplicht een bewijs van bestemming van de fondsen te bezorgen aan wie de toelating heeft gegeven. Dit moet binnen 30 dagen na het verstrijken van de geldigheid van de toelating gebeuren.

Uitzondering

Bij een (humanitaire) ramp of bij grote schade kan de minister voor een bepaalde periode een algemene toelating geven voor verkopen ten voordele van de slachtoffers.

De verantwoordelijken van de verkoop moeten dan nog wel de burgemeester of de minister inlichten (met uitzondering van erkende jeugdbewegingen).

Hoe aanvragen?

De voorafgaande verklaring of vraag tot toelating moet je richten tot: