Deel deze pagina

Klacht indienen

Klacht

De Gemeente Londerzeel streeft naar een goede dienstverlening, naar klantvriendelijkheid en naar een vlotte afhandeling van aanvragen en dossiers. Toch is het mogelijk dat je hierover niet tevreden bent of dat er iets fout loopt. Ontvangen klachten worden discreet en op een positieve manier behandeld. Klachten geven het bestuur namelijk de kans de dienstverlening te verbeteren.

Klachten kunnen gaan over:

  • het fout verrichten van een handeling of prestatie of de behandelingswijze
  • het afwijken van de vastgelegde of gebruikelijke werkwijze
  • het niet uitvoeren van een handeling of prestatie
  • een termijn

Klachtenbehandeling - reglement gemeentebestuur Londerzeel (pdf) 
Goedgekeurd door de gemeenteraad op 22 december 2009
Gepubliceerd op de website op 9 april 2014

Klachtenbehandeling - reglement OCMW-bestuur Londerzeel (pdf)
Vastgesteld bij besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn op 23 oktober 2014.
Gepubliceerd op de website op 7 mei 2015.
Inwerkingtreding op 1 november 2014.

Hoe kan je een klacht indienen?

  • via info@londerzeel.be
  • via een brief naar de Gemeente Londerzeel, Brusselsestraat 25, 1840 Londerzeel
  • via het e-loket