Deel deze pagina

Kinderopvang: verminderd tarief

Wat?

Het individueel verminderd tarief is een door Kind en Gezin persoonlijk toegekend tarief voor de opvang van een kind.

Voor ouders waarvoor het financieel onmogelijk is om het inkomenstarief of verminderd tarief te betalen, kan het OCMW, na een sociaal en financieel onderzoek, een ander tarief toekennen:

  • 50% korting op het inkomenstarief (minimumbedrag is steeds 5 euro)
  • of een tarief van 5 euro
  • of een tarief van 1,56 euro.

Deze tarieven zijn basisbedragen die onderhevig zijn aan indexering op basis van de afgevlakte gezondheidsindex.

Hoe aanvragen?

Kom persoonlijk langs bij het Welzijnsloket, dan wordt bekeken of je recht hebt op deze steun.

Al onze medewerkers hebben beroepsgeheim. Zij mogen geen informatie doorgeven over wie ze helpen of waarvoor, tenzij je hiervoor uitdrukkelijk de goedkeuring geeft.

Wat meebrengen?

Breng zoveel mogelijk van deze documenten mee. De maatschappelijk werker kan je ook hierbij helpen.

  • identiteitsbewijs: identiteitskaart (eID), diefstal/verliesverklaring, attest van immatriculatie, bijlage 35…
  • rekeninguittreksels van de laatste 6 maanden van alle zicht- en spaarrekeningen op jouw naam
  • meest recent aanslagbiljet van de personenbelasting
  • bewijzen van inkomsten: loonfiche, attest vakbond of mutualiteit met het uitgekeerde dagbedrag…
  • bewijzen van uitgaven: energie-, telefoon- of internetfacturen…

Afhankelijk van jouw persoonlijke situatie moet je misschien nog extra documenten meebrengen. Vraag hiernaar vóór je langskomt bij het Welzijnsloket

Kostprijs?

Gratis.

Reglement individueel verminderd tarief kinderopvang (pdf)

Vastgesteld bij besluit van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn op 23 februari 2015.
Aangepast bij besluit van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn op 26 maart 2015, 24 september 2015 en 16 december 2015.
Dit reglement treedt in werking op 1 januari 2016.
Gepubliceerd op de website op 28 december 2015.