Deel deze pagina

Gemeenteraadscommissie Veiligheid

Zittingen

De vergaderingen van de gemeenteraadscommissies (GRC's) zijn openbaar, tenzij in de uitzonderingsgevallen zoals ook bepaald voor de gemeenteraad.

Agenda's en besluiten bestuursorganen

Samenstelling

  • voorzitter: Koen Zwetsloot – ondervoorzitter: Lieve Mertens
  • namens N-VA-fractie (4 effectieve leden): Nadia Sminate, Gert Van Assche, Gerda Verhulst en Koen Vanhoof
  • namens LWD-fractie (4 leden): Koen Zwetsloot, Arnold Rottiers, Lieve Mertens en Kim Fertinel
  • namens CD&V-fractie (1 lid): Eddy Vranckaert
  • namens Pro1840: Tom Troch, lid met raadgevende stem

Taken

Een gemeenteraadscommissie heeft algemeen als taken:

  • het voorbereiden van de besprekingen in de gemeenteraadszittingen
  • het verlenen van advies
  • het formuleren van voorstellen over de wijze waarop vorm wordt gegeven aan de inspraak van de bevolking telkens als dat voor de beleidsvoering wenselijk wordt geacht.

Bevoegdheden GRC Veiligheid

In deze commissie ad hoc worden de verschillende aspecten van incidenten geanalyseerd, geëvalueerd en een geïntegreerd plan van aanpak wordt opgemaakt. Dat plan richt zich op veiligheid, preventie, samenlevingsopbouw, jongerenwelzijn, voorzieningen voor jongeren,...