Deel deze pagina

Gemeenteraadscommissie Mens

Zittingen

De vergaderingen van de gemeenteraadscommissies (GRC's) zijn openbaar, tenzij in de uitzonderingsgevallen zoals ook bepaald voor de gemeenteraad.

Telkens de agenda van de eerstvolgende vergadering van de GRC Mens is bekendgemaakt, vind je alle gegevens van de zitting terug op de Raadpleegomgeving - Londerzeel.

De zittingen zijn openbaar, met uitzondering van de geheime zitting waarin persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie wordt behandeld. 

Agenda's en besluiten bestuursorganen

Samenstelling

 • voorzitter: Koen Zwetsloot – ondervoorzitter: Arnold Rottiers
 • namens N-VA-fractie (4 effectieve leden): Geert Van den Bossche, Gerda Verhulst, Gert Van Assche en Koen Vanhoof (plaatsvervangers: Koen Moeyersons, Nadia Sminate, Sanne Eeckelers en Bart Van Doren)
 • namens LWD-fractie (4 leden): Mark Verbruggen, Suzy Brugmans, Koen Zwetsloot en Arnold Rottiers (plaatsvervangers: Lieve Mertens en Kim Fertinel)
 • namens CD&V-fractie (1 lid): Eddy Vranckaert
 • namens Pro1840: Ilias Moussaid (raadgevend)

Secretaris: administratief medewerker van de dienst Secretariaat (notulen)

Taken

Een gemeenteraadscommissie heeft algemeen als taken:

 • het voorbereiden van de besprekingen in de gemeenteraadszittingen
 • het verlenen van advies
 • het formuleren van voorstellen over de wijze waarop vorm wordt gegeven aan de inspraak van de bevolking telkens als dat voor de beleidsvoering wenselijk wordt geacht.

Bevoegdheden GRC Mens

 • personeel
 • vrije tijd
  • jeugd
  • cultuur
  • toerisme
  • sport
 • feestelijkheden
 • welzijn:
  • senioren
  • maatschappelijke en sociale zaken
  • volksgezondheid
  • preventiebeleid
  • woonzorgcentrum
  • assistentiewoningen
 • ontwikkelingssamenwerking en humanitaire acties
 • lokale economie, kermissen, markten, jaarmarkten, circussen
 • integratie
 • onderwijs
 • buitenschoolse kinderopvang
 • kinderdagverblijven
 • bibliotheek
 • sociaal woonbeleid
 • dierenwelzijn