Deel deze pagina

Gemeenteraadscommissie Mens

Zittingen

De vergaderingen van de gemeenteraadscommissies (GRC's) zijn openbaar, tenzij in de uitzonderingsgevallen zoals ook bepaald voor de gemeenteraad.

De GRC Mens vergadert in principe elke vierde woensdag van de maand om 20 uur in de zaal Burgemeester Van Roy (2de verdieping) van het Administratief Centrum, Brusselsestraat 25 in Londerzeel.

De volgende gemeenteraadscommissie Mens gaat door op woensdag 9 december 2020 om 19 u.

Bij besluit van de burgemeester van 19 oktober 2020 werd beslist de zittingen te laten doorgaan in digitale zitting volgens videoconferentie dit in kader van de maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken.

Om de digitale zittingen te kunnen bijwonen, is reserveren verplicht.
Dit kan, tot 16 uur de dag vóór de zitting, via:

Na de beëindiging van de inschrijvingsperiode wordt een uitnodinging per e-mail uitgestuurd. Deze e-mail bevat een koppeling naar het videoconferentie-platform (Microsoft Teams) waar de digitale zitting bijgewoond kan worden.

De zittingen zijn openbaar, met uitzondering van de geheime zitting waarin persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie wordt behandeld.

 

Agenda's en besluiten bestuursorganen

Samenstelling

 • voorzitter: Koen Zwetsloot – ondervoorzitter: Arnold Rottiers
 • namens N-VA-fractie (4 effectieve leden): Geert Van den Bossche, Gerda Verhulst, Gert Van Assche en Koen Vanhoof (plaatsvervangers: Koen Moeyersons, Nadia Sminate, Sanne Eeckelers en Bart Van Doren)
 • namens LWD-fractie (4 leden): Mark Verbruggen, Piet Buelens, Koen Zwetsloot en Arnold Rottiers (plaatsvervangers: Carmen De Hertogh en Kim Fertinel)
 • namens CD&V-fractie (1 lid): Eddy Vranckaert

Secretaris: Ann Steenackers - dienst Beleidsondersteuning

Taken

Een gemeenteraadscommissie heeft algemeen als taken:

 • het voorbereiden van de besprekingen in de gemeenteraadszittingen
 • het verlenen van advies
 • het formuleren van voorstellen over de wijze waarop vorm wordt gegeven aan de inspraak van de bevolking telkens als dat voor de beleidsvoering wenselijk wordt geacht.

Bevoegdheden GRC Mens

 • personeel
 • vrije tijd
  • jeugd
  • cultuur
  • toerisme
  • sport
 • feestelijkheden
 • welzijn:
  • senioren
  • maatschappelijke en sociale zaken
  • volksgezondheid
  • preventiebeleid
  • woonzorgcentrum
  • assistentiewoningen
 • ontwikkelingssamenwerking en humanitaire acties
 • lokale economie, kermissen, markten, jaarmarkten, circussen
 • integratie
 • onderwijs
 • buitenschoolse kinderopvang
 • kinderdagverblijven
 • bibliotheek
 • sociaal woonbeleid
 • dierenwelzijn