Deel deze pagina

Gemeenteraadscommissie Mens

Zittingen

De vergaderingen van de gemeenteraadscommissies (GRC's) zijn openbaar, tenzij in de uitzonderingsgevallen zoals ook bepaald voor de gemeenteraad.

Gezien de coronacrisis vinden de zittingen van de GRC Mens digitaal plaats en dus zonder publiek.

Telkens de agenda van de eerstvolgende vergadering van de GRC Mens is bekendgemaakt, vind je alle gegevens van de zitting terug op de Raadpleegomgeving - Londerzeel.

Bij besluit van de burgemeester van 29 maart 2021 werd beslist de zittingen digitaal te laten doorgaan via videoconferentie, dit in kader van de maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken.

Om de digitale zittingen te kunnen bijwonen, is reserveren verplicht.
Dit kan tot 16 uur de dag vóór de zitting via:

Na de beëindiging van de inschrijvingsperiode wordt een uitnodiging per e-mail uitgestuurd. Deze e-mail bevat een koppeling naar het videoconferentie-platform (Microsoft Teams) waar de digitale zitting bijgewoond kan worden.

De zittingen zijn openbaar, met uitzondering van de geheime zitting waarin persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie wordt behandeld. Het verslag van de gemeenteraadscommissie wordt gepubliceerd op het gemeentelijk Youtube-kanaal.

Agenda's en besluiten bestuursorganen

Samenstelling

 • voorzitter: Koen Zwetsloot – ondervoorzitter: Arnold Rottiers
 • namens N-VA-fractie (4 effectieve leden): Geert Van den Bossche, Gerda Verhulst, Gert Van Assche en Koen Vanhoof (plaatsvervangers: Koen Moeyersons, Nadia Sminate, Sanne Eeckelers en Bart Van Doren)
 • namens LWD-fractie (4 leden): Mark Verbruggen, Piet Buelens, Koen Zwetsloot en Arnold Rottiers (plaatsvervangers: Lieve Mertens en Kim Fertinel)
 • namens CD&V-fractie (1 lid): Eddy Vranckaert

Secretaris: administratief medewerker van de dienst Secretariaat (notulen)

Taken

Een gemeenteraadscommissie heeft algemeen als taken:

 • het voorbereiden van de besprekingen in de gemeenteraadszittingen
 • het verlenen van advies
 • het formuleren van voorstellen over de wijze waarop vorm wordt gegeven aan de inspraak van de bevolking telkens als dat voor de beleidsvoering wenselijk wordt geacht.

Bevoegdheden GRC Mens

 • personeel
 • vrije tijd
  • jeugd
  • cultuur
  • toerisme
  • sport
 • feestelijkheden
 • welzijn:
  • senioren
  • maatschappelijke en sociale zaken
  • volksgezondheid
  • preventiebeleid
  • woonzorgcentrum
  • assistentiewoningen
 • ontwikkelingssamenwerking en humanitaire acties
 • lokale economie, kermissen, markten, jaarmarkten, circussen
 • integratie
 • onderwijs
 • buitenschoolse kinderopvang
 • kinderdagverblijven
 • bibliotheek
 • sociaal woonbeleid
 • dierenwelzijn