Deel deze pagina

Gemeenteraadscommissie Mens

Zittingen

De vergaderingen van de gemeenteraadscommissies (GRC's) zijn openbaar, tenzij in de uitzonderingsgevallen zoals ook bepaald voor de gemeenteraad.

De GRC Mens vergadert in principe elke vierde woensdag van de maand om 20 uur in de zaal Burgemeester Van Roy (2de verdieping) van het Administratief Centrum, Brusselsestraat 25 in Londerzeel.

Agenda's en besluiten bestuursorganen

Samenstelling

 • voorzitter: Koen Zwetsloot – ondervoorzitter: Arnold Rottiers
 • namens N-VA-fractie (3 leden): Gerda Verhulst, Jimmy Aelbrecht en Gert Van Assche (plaatsvervangers: Nadia Sminate, Koen Moeyersons, Koen Vanhoof en Patrick Bogaerts)
 • namens LWD-fractie (3 leden): Mark Verbruggen, Christine De Smedt en Arnold Rottiers (plaatsvervangers: Carmen De Hertogh en Piet Buelens)
 • namens CD&V-fractie (1 lid): Eddy Vranckaert
 • namens Pro1840-fractie (1 lid): Ilias Moussaid (plaatsvervanger: Tom Troch)

Secretaris: Ann Steenackers - dienst Beleidsondersteuning

Taken

Een gemeenteraadscommissie heeft algemeen als taken:

 • het voorbereiden van de besprekingen in de gemeenteraadszittingen
 • het verlenen van advies
 • het formuleren van voorstellen over de wijze waarop vorm wordt gegeven aan de inspraak van de bevolking telkens als dat voor de beleidsvoering wenselijk wordt geacht.

Bevoegdheden GRC Mens

 • personeel
 • vrije tijd
  • jeugd
  • cultuur
  • toerisme
  • sport
 • feestelijkheden
 • welzijn:
  • senioren
  • maatschappelijke en sociale zaken
  • volksgezondheid
  • preventiebeleid
  • woonzorgcentrum
  • assistentiewoningen
 • ontwikkelingssamenwerking en humanitaire acties
 • lokale economie, kermissen, markten, jaarmarkten, circussen
 • integratie
 • onderwijs
 • buitenschoolse kinderopvang
 • kinderdagverblijven
 • bibliotheek
 • sociaal woonbeleid
 • dierenwelzijn