Deel deze pagina

Vrijstelling op afvalwaterheffing: individuele behandelingsinstallatie (IBA)

Voor wie?

Particulieren, gezinnen en grootverbruikers met gezinsverbruik komen in aanmerking voor een vrijstelling op de afvalwaterheffing als zij beschikken over een individuele behandelingsinstallatie.

Zuiverde je in het jaar voorafgaand aan het heffingsjaar het huishoudelijk afvalwater met een individuele behandelingsinstallatie voor afvalwater? Dan kan je een vrijstelling van de heffing op de waterverontreiniging krijgen. Voor grootverbruikers is er enkel een vrijstelling voor het gedeelte gezinsverbruik (beperkt tot 30 m³ per gezinslid).

De Gemeente Londerzeel levert een attest af waaruit blijkt dat de individuele behandelingsinstallatie voor afvalwater werd gebouwd en wordt uitgebaat volgens de Code van Goede Praktijk en in overeenstemming is met de voorschriften uit VLAREM II. Het attest is vijf jaar geldig.

De vrijstelling geldt niet voor waterzuiveringsinstallaties die werden aangelegd na aansluiting van de woning op een rioolwaterzuiveringsinstallatie.

De vrijstelling geldt ook niet als je in het jaar dat voorafgaat aan het heffingsjaar in aanmerking komt voor een compensatie in de bovengemeentelijke bijdrage of de vergoeding. Concreet betekent dit dat je niet in aanmerking komt voor een vrijstelling als je een drinkwateraansluiting hebt. Vraag in dat geval een compensatie bij De Watergroep.

Hoe verkrijgen?

Automatisch

De Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) kan tijdens de geldigheidsduur van het attest van de Gemeente Londerzeel vijf jaar automatisch de vrijstelling verlenen. Je ontvangt dan geen heffingsbiljet en hoeft uiteraard de vrijstelling niet meer aan te vragen. Ook voor grootverbruikers wordt de vrijstelling op het gezinsverbruik automatisch toegekend. Dit staat vermeld op de berekeningsnota die de grootverbruiker samen met het heffingsbiljet ontvangt.

Aanvragen

Wie toch een heffingsbiljet ontvangen heeft en in aanmerking komt voor een vrijstelling, moet een schriftelijke aanvraag indienen bij de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM). Doe dit binnen de 3 maanden na de verzending van het heffingsbiljet en voeg bij de aanvraag:

  • een kopie van het heffingsbiljet
  • het attest van de burgemeester

Na aanvraag van het attest van de burgemeester bij de Gemeente Londerzeel controleert de dienst Milieu de zuiveringsinstallatie. Als deze goed werkt, ontvang je nadien het attest van de burgemeester. Met dit attest kan je een vrijstelling van de waterheffing aanvragen bij de VMM.

Saneringsbijdrage BOT en VEW: reglement (pdf)
Vastgesteld bij gemeenteraadsbesluit op 26 januari 2016.
Gepubliceerd op de website op 14 april 2016.