Deel deze pagina

Vereniging: erkenning

Wat?

Verenigingen uit Londerzeel kunnen zich laten erkennen door de Gemeente Londerzeel.

De erkenning is 6 jaar geldig of tot het einde van de legislatuur.

Voorwaarden?

De voorwaarden om in aanmerking van een erkenning te komen:

 • de vorm hebben van een feitelijke vereniging of vereniging zonder winstoogmerk.
 • minstens 1 activiteit per jaar organiseren
 • zich in hoofdzaak richten naar inwoners van Londerzeel.
 • basiswerking op het grondgebied van Londerzeel.
  • Kan de vereniging aantonen dat er geen, onvoldoende of geen aangepaste accommodatie aanwezig is op het gemeentelijk grondgebied? Dan is deze voorwaarde niet van toepassing maar moet de link met Londerzeel worden beschreven.
 • een open karakter hebben waar iedereen welkom is ongeacht hun achtergrond of identiteit.
 • communicatiekanaal met informatie over de werking en structuur (website, tijdschrift, sociale media,...)
 • werking in het Nederlands:
  • alle gegevens en documenten in het Nederlands
  • Nederlandssprekende lesgevers, trainers,...
  • activiteiten in het Nederlands

Waarom aanvragen?

Dit zijn de voordelen van een erkenning:

 • gebruik van de materialen van de Uitleendienst van de Gemeente Londerzeel volgens het geldende reglement
 • huren aan een verlaagd tarief van gemeentelijke infrastructuur volgens het geldende reglement
 • voorrangsregeling bij huur van gemeentelijke infrastructuur volgens het geldende reglement
 • publicatie van de activiteiten via de gemeentelijke communicatiekanalen volgens de geldende publicatievoorwaarden (GIL, ledbord Heldenplein, website, UiTdatabank,…)
 • voordelen zoals subsidies volgens de geldende reglementen
 • De verenging kan fiscale attesten uitreiken voor activiteiten voor kinderen jonger dan 14 jaar.

Lokale subsidiewerking verenigingen: visual (jpg)

Hoe aanvragen?

Verenigingen: aanvraag erkenning

Wegens het nieuwe reglement moet de erkenning aangevraagd worden uiterlijk 31 januari 2024.

Bestaande verenigingen vragen de erkenning aan bij de start van elke legislatuur. De volgende legislatuur start in januari 2025.

Nieuwe verenigingen kunnen op elk moment nog een erkenningsaanvraag indienen.

Reglement: Erkenningsreglement voor jeugd- milieu- sport- en cultuurverenigingen (pdf)

Goedgekeurd door de gemeenteraad op dinsdag 26 september 2023.
Gepubliceerd op de website op vrijdag 29 september 2023.