Deel deze pagina

Wat is een trage weg?

Trage wegen zijn wegen of paadjes bedoeld voor niet-gemotoriseerd verkeer. De meeste trage wegen vinden hun oorsprong in de Atlas van de buurtwegen van 10 april 1841. De Atlas van de buurtwegen is tot op de dag van vandaag nog steeds een juridisch document. Een buurt -of voetweg blijft juridisch bestaan, zolang deze niet officieel werd gewijzigd (verplaatst) of afgeschaft.

Een voetweg in de Atlas is meestal gelegen op een perceel in private eigendom. Deze wegen hebben echter een openbaar karakter en zijn voor iedereen toegankelijk (meestal over een breedte van 1,6 m).

In de loop der jaren werden ook nieuwe trage wegen ontwikkeld, bijvoorbeeld bij het ontstaan van nieuwe verkavelingen. Ook veldwegen kunnen als trage weg gebruikt worden.

Nut van trage wegen

Trage wegen bieden veilige, maar ook aangename verbindingen naar bijvoorbeeld school, werk, station of dorpscentrum.

Daarnaast worden ze vaak recreatief gebruikt. Denk maar aan de vele wandel- en fietsroutes. Ideaal om op adem te komen buiten de drukte van het centrum en het verkeer.

Trage wegen hebben ook een belangrijke functie bij het behoud van fauna en flora. Heel wat insecten, maar even goed kleine dieren en vogels gebruiken deze wegen als hun natuurlijke habitat.

Daarom besloot de Gemeente Londerzeel om in het kader van de herziening van het gemeentelijke mobiliteitsplan aandacht te schenken aan trage wegen.

Project trage wegenlogo werkgroep trage wegen

Inventarisatie

Om een beleid rond trage wegen op te maken was een grondige inventarisatie noodzakelijk. 

Het Londerzeelse project is gestart in april 2011 in samenwerking met de werkgroep Trage wegen en met ondersteuning van de provincie Vlaams-Brabant. De werkgroep Trage wegen bestaat uit een vertegenwoordiging van meerdere actieve verenigingen binnen de gemeente.

Via de werkgroep Trage wegen, de website, een persbericht en een radiobericht werd een oproep gedaan naar vrijwilligers om de trage wegen te inventariseren op het terrein. De gemeente kon rekenen op een 18-tal vrijwilligers. De inventarisatie voor heel het grondgebied werd afgerond in mei 2012.

Op basis van de inventarisatie werden de resultaten gezuiverd van private opritten en puur private wegen.

Publieksbevraging

De inventarisatie van de trage wegen leverde een schat aan informatie op over de toestand op het terrein. Om een duidelijker beeld te krijgen van het (gewenste) gebruik van de trage wegen, kregen zo goed als alle Londerzeelse verenigingen en organisaties de kans om hun zeg te doen.

Doel

Op het einde van het tragewegenproject wil de Gemeente Londerzeel tot een duidelijke beleidsvisie komen met daaraan gekoppeld een onderhoudsplan en uitvoeringsplan.

Bepaalde trage wegen zullen functioneel gebruikt worden (vb. verbindingen naar scholen, het station, het centrum,…), andere recreatief (wandel- en fietswegen, ruiterroute, mountainbikeroute,…).

Het gebruik zal ook de aanleg (verhard, onverhard, semiverhard) en het onderhoud van deze wegen bepalen.

Borden trage wegenVoorbeeld bord trage wegen

In 2013 schreef de Gemeente Londerzeel zich in voor het bebordingsproject van de provincie Vlaams-Brabant. Op 17 februari 2015 was het zover en werden de borden in opdracht van de provincie geplaatst.

De trage wegen met onderstaande criteria kwamen in aanmerking voor dit project:

  • ligging conform de Atlas van de Buurtwegen
  • niet breder dan 3 m
  • onverhard

Overzichtskaart trage wegen met borden (5 MB - pdf)

Kaart

Deze kaart geeft een overzicht van de voet- en buurtwegen uit de Atlas van de Buurtwegen en openbare wegen die toegankelijk zijn.

Overzichtskaart toegankelijke buurt- en voetwegen en openbare wegen - Geoloket