Deel deze pagina

Belasting: taxivergunning

Wat?

Een belasting is een verplichte bijdrage aan de gemeente, opgelegd door de gemeenteraad. Tegenover een belasting staat dus geen individueel aanwijsbare tegenprestatie van de overheid.

De gemeente heft een belasting voor het afleveren van vergunningen voor de exploitatie van taxidiensten, diensten voor het verhuren van voertuigen met bestuurder en diensten voor individueel bezoldigd personenvervoer.

Deze belasting werd vastgelegd van 2020 tot en met 2025.

Voor wie?

De natuurlijke of rechtspersoon die houder is van de vergunning voor het exploiteren van een taxidienst, vergunning voor het exploiteren van een dienst voor het verhuren van voertuigen met bestuurder en de vergunning voor het exploiteren van een dienst voor individueel bezoldigd personenvervoer en de machtiging voor een standplaatstaxi.

Belastingtarief

  • voor de voertuigen voor het exploiteren van een dienst voor het verhuren van voertuigen met bestuurder: 250 euro per jaar per voertuig.
  • voor de voertuigen voor het exploiteren van een taxidienst, wordt de belasting vastgesteld op 350 euro per jaar per voertuig.
  • voor de voertuigen voor het exploiteren van een dienst voor individueel bezoldigd personenvervoer:
    • tot 1 januari 2025: 250 euro per jaar per voertuig voor voertuigen die een ecoscore van minstens 74 halen voor voertuigen met maximaal 5 zitplaatsen, een ecoscore van minstens 71 halen voor voertuigen met meer dan vijf zitplaatsen en een ecoscore van minstens 61 halen voor voertuigen die als minibus worden gecatalogeerd
    • tot 1 januari 2030: 250 euro per jaar per voertuig voor voertuigen die zero emissie zijn
    • 350 euro per jaar per voertuig voor alle andere voertuigen
  • voor de voertuigen met een machtiging voor een standplaatstaxi: 100 euro per jaar voertuig

Afhandeling

Het bedrijf moet de belasting betalen binnen 2 maanden na verzending van het aanslagbiljet.

Reglement belasting op aflevering vergunningen voor taxidiensten en soortgelijk vervoer (2020-2025) (pdf)
Vastgesteld door de gemeenteraad op 17 december 2019.
Gepubliceerd op de website op 19 december 2019.